Verhalenavond 2019

15 november 2019

Vrijdagavond 15 november 2019 is het Verhalenavond.

Van 19.00 tot 22.00 uur ontmoet heel Friesland elkaar in winterwarme sfeer om verhalen te vertellen en te beluisteren. Verhalen in huiskamers, musea, cafés, overheidsgebouwen, bij scholen, verenigingen, bedrijven. Er zijn meer dan 140 vertellocaties in heel Friesland. Bekijk alle verhalen hier: www.verhalenavond.nl.

De Verhalenavond is gratis toegankelijk, ook bij Musea. Elk museum heeft haar eigen programma. Het verhalen vertellen staat deze avond centraal.

Dit zijn de musea die verhalen vertellen:

Tresoar - Leeuwarden
't Behouden Huys - Terschelling
’t Polderhúske bij poldermolen Beabuorren - Baburen
Aerden Plaats - Oude Bildtzijl
Afsluitdijk Wadden Center - Kornwerderzand
Archeologisch Steunpunt Klooster Claercamp - Rinsumageest
Bezoekerscentrum Mar en Klif - Oudemirdum
Fries Scheepvaart Museum - Sneek
Gemeentemuseum Hannemahuis - Harlingen
Heksenmuseum de Heksehoeve - Appelscha
Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) - Leeuwarden
It Kokelhus fan Jan en Sjut - Earnewald
it Tsiispakhûs - Wommels
Jopie Huisman Museum - Workum
Kazemattenmuseum - Kornwerderzand
Keatsmuseum - Franeker
Koninklijk Eise Eisinga Planetarium - Franeker
Museum ’t Fiskershúske - Moddergat
Museum ’t Kiekhuus - Wolvega
Museum De Grutterswinkel - Leeuwarden
Museum Dokkum - Dokkum
Museum en Werkplaats Houtstad IJlst - IJlst
Museum Hert fan Fryslân - Grou
Museum Joure - Joure
Museum Martena - Franeker
Museum Opsterlân - Gorredijk
Museum Warten - Warten
Museumhuis Van Eysinga - Leeuwarden
Nationaal Modelspoor Museum - Sneek
Observeum - Burgum
Openluchtmuseum De Spitkeet - Harkema
Natuurmuseum Fryslân - Leeuwarden
Skûtsjemuseum - Earnewâld
Fries Museum - Leeuwarden
Titus Brandsma Museum - Bolsward
Warkums Erfskip - Workum
Ir. D.F. Woudagemaal - Lemmer
Keramiekmuseum Princessehof - Leeuwarden