Friesch Scheepvaartmuseum Sneek – Verschillende verhalen

15 november 2019

In het Fries scheepvaartmuseum worden 15 november verschillende verhalen verteld.

1. Bogerman uit de band
In 1942 vertelde de jonge Herre Habertsma en latere conservator van het Scheepvaartmuseum in Sneek een verhaal in de Doopsgezinde Kerk hoe Jahannes Bogerman in begin 1600 de Doopsgezinden de les meende te moeten lezen. Het moet een gedenkwaardige bijeenkomst zijn geweest. Het verhaal was gebaseerd op archiefonderzoek. Ik maakte er een verhaal van waarbij feit en fictie op een spannende manier tot een geromantiseerd verhaal werden samengesmolten. Bogerman zou zich achter zijn oren hebben gekrabd en erger… als hij bv. de Bogerman Bigband zou zien optreden. Heel wat anders dan de gedragen kerkliederen die hij liet zingen in de Martinikerk. Het bijzondere is dat dit verhaal op de plek wordt verteld waar Halbertsma verhalen tot leven bracht…

Dit verhaal duurt circa 15 minuten en wordt 3x verteld in het Nederlands.

2. De Japanse steenhouwer en de steen met de verloren tekst
Een steenhouwer is ontevreden met zijn bestaan, en zijn ontevredenheid wordt gehoord door een berggeest. Deze verandert de steenhouwer in een steeds machtiger wezen, tot hij weer steenhouwer is. En er is een steen met een verdwenen cryptische tekst. Wie schreef die tekst en waarom?

Dit verhaal duurt circa 10 minuten en wordt verteld in het Nederlands.