Gemeentemuseum het Hannemahuis – Steengoed Harlingen

15 november 2019

Gemeentemuseum het Hannemahuis zit vol verhalen over ‘steengoed Harlingen’. Op Verhalenavond vertellen museummedewerkers over steengoede Harlinger tegels en keramiek, met verhalen over Apollo en Daphne, vechtende echtparen, olifant Hansken met haar zwaardje, sprekende spaarpotten, visvergieten en schotels.

Vijftien stenen kanonskogels, afkomstig van het voormalige Kasteel of Blokhuis, vertellen het verhaal over roerige tijden, onlusten en stadsbranden in de late Middeleeuwen, toen in Friesland en Groningen de strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers woedde.

Negen 16de-eeuwse grafstenen en memoriestenen uit de Kloosterkerk Lidlum werden in 1967 bij graafwerkzaamheden achter de R.K. Sint Michaelkerk aan de Zuiderhaven gevonden. Ze dienden als afdekking van een riool op de plaats van de ruïne van de op 5 november 1941 gebombardeerde oude school aan de Schritsen. De opschriften van deze stenen betreffen zonder uitzondering geestelijken. Vermoedelijk zijn het grafstenen (of memoriestenen) uit de kloosterkerk te Lidlum. De stenen hebben voornamelijk gotische schiften, veelal in gebogen linten, en miskelken. Op de stenen worden geestelijken genoemd uit Tjummarum, Zutphen, Spannum, Groningen, Harderwijk, Amsterdam, Vollenhove en Leeuwarden.