Musea overzicht

Hier vind je de musea in Friesland die samen zorgen voor het blijven bestaan en uitdragen van bijzondere verhalen en collecties.

De Westereen Bruinenberg
West-Terschelling CNL
Vlieland De Noordwester
Feanwâlden De Schierstins
Harkema De Spitkeet
Veenklooster Fogelsangh-State
Leeuwarden Fries Museum
Harlingen Hannemahuis
Heerenveen Heerenveen Museum
Buitenpost IJstijdenmuseum
Nij Beets It Damshûs
Franeker Keatsmuseum
Noardburgum Klompenmuseum
Drachten Museum Dr8888
Hindeloopen Museum Hindeloopen
Franeker Museum Martena
West-Terschelling Museum t Behouden Huys
Schiermonnikoog Np Schiermonnikoog
Burgum Observeum
Makkinga Oold Ark
Leeuwarden Ottema-Kingma
Marsum Poptaslot
Burdaard Ruurd Wiersma
Earnewald Skutsjemuseum
Damwâld Sukerei
Leeuwarden Tresoar