Musea overzicht

Hier vind je de musea in Friesland die samen zorgen voor het blijven bestaan en uitdragen van bijzondere verhalen en collecties.

De Westereen Bruinenberg
Vlieland De Noordwester
Feanwâlden De Schierstins
Harkema De Spitkeet
Veenklooster Fogelsangh-State
Leeuwarden Fries Museum
Harlingen Hannemahuis
Heerenveen Heerenveen Museum
Leeuwarden Huis van Eysinga
Buitenpost IJstijdenmuseum
Nij Beets It Damshûs
Franeker Keatsmuseum
Noardburgum Klompenmuseum
West-Terschelling Museum ’t Behouden Huys
Drachten Museum Dr8888
Hindeloopen Museum Hindeloopen
Voorstraat Museum Martena
Oost-Vlieland Museum Tromps Huys
Makkinga Oold Ark
Leeuwarden Ottema-Kingma
Marsum Poptaslot
Burdaard Ruurd Wiersma
Earnewald Skutsjemuseum
Damwâld Sukerei
Leeuwarden Tresoar