Museum Hert fan Fryslân in Grou

Het museum ‘Hert fan Fryslân’ (in het Nederlands Hart van Fryslân) ligt midden in het karakteristieke Friese dorp Grou, dat zelf ook in het ‘hart van Fryslân’ ligt.
De collectie is veelomvattend en richt zich op het leven en werken in en rondom het waterrijke Grou. De oorsprong van het museum zijn de ‘pronkjen’ uit het legaat van mevrouw Atje Gaastra; de
collectie porselein, goud, zilver en textiel. In de geschiedenis van Grou zijn belangrijk: de gebroeders Halbertsma en de Friese taal, de fabriek van de Halbertsma’s, het Sint Piterfeest, Water
(natuur en sport) en ‘Pronkjen’.
Het museum bevindt zich in het souterrain van het oude raadhuis van de voormalige gemeente Idaarderadeel aan de Stationsweg 1 in Grou. Dit gebouw is na een ingrijpende restauratie
grotendeels notariskantoor geworden.

Voor de actuele agenda zie bij Agenda.

Door interne reorganisatie is het museum tijdelijk niet geopend voor bezoek. Op de website is wel een indruk te zien van de collectie.

 • De broers Halbertsma’s en de Friese taal
 • De fabriek van Halbertsma
 • Water (natuur en sport)
 • Sint Piter
 • Pronkjen (o.a. legaat Atje Gaastra)

https://museumhertfanfryslan.nl/ 

 • De broers Halbertsma en de Friese taal
 • De fabriek van Halbertsma
 • Sint Piter
 • Watersport
 • Pronkjen (o.a. legaat Atje Gaastra)
 • Het leven in Grou

Openingstijden

Prijzen

Museum informatie
Faciliteiten