Expositie Grouster Erfgoed

03 juli 2024 t/m 14 september 2024 Museum Hert fan Fryslân

Expositie in Cathechisatielokaal bij de Sint Piterkerk (Kerkstraat 3 in Grou)

Museum Hert fan Fryslân in Grou heeft een mooie verzameling Grouster erfgoed. In de maanden juli en augustus en (deels) september is een tijdelijke presentatie in het Cathechisatielokaal bij de Sint Piterkerk in Grou.

De expositie toont een inkijkje in de rijke historie van Grou. Dit jaar tonen we de historie van de Halbertsma’s in Grou (de broers en de houtfabriek), het Sint Piterfeest en de veranderingen van het destijds waterrijke dorp (het Venetië van het Noorden) naar de hedendaagse inrichting.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openstelling van de Sint Piterkerk tijdens ‘Tsjerkepaad’