Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Documenten met betrekking tot matroos / varensgezel Jorrit Douwes (1804-1831), begin 19de eeuw

Jorrit Douwes

Zeven documenten (aantekeningen, brieven, getuigschrift) met betrekking tot matroos / varensgezel Jorrit Douwes (1804-1831), begin 19de eeuw.

002497-01: Getuigschrift (afm h. 31 cm x br. 20 cm) "Burgemeesteren der Stad Harlingen certificeeren mits deesen dat het getuijgschrift van den leermeester P. Kallenborn te Harlingen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op den 12 February 1824 aan den perzoon van Jorrit Douwes afgegeven alle geloof verdient. Harlingen den 19 maart 1824. De President Burgemeester Y. Rodenhuis, ter ond.tie van deselve K. Blok."

002497-02: Jorriets Douwes / is Gebooren in / Het Jaar van 1804 / den 22 Feebrjiaarj / is Naamjdags om 3. Uijr (afm h. 14 cm x br 8 cm).

002497_03: De 20 July is Geboren Mijn Vader / Douwe Jorrits 1777 te Harlingen. / En hij is Gestorven Den 20 Juni 1806 / Te Port a Port. Den 30 October 1808 is Gestorven / Mijne Moeder Elisabet Pieters Alkema / oud 37 Jaar.afm (h. 10 cm x br 13,5 cm)

002497_04: Gedicht van 30 regels ter gelegenheid van de 25-ste verjaardag van Jorrit Douwes, door zijn neef of nicht [...] Jans.

002497_05: Brief van Jorrit Douwes, geschreven op de rede van Helvoet op 6 augustus 1829, aan zijn oom Jacob de Vries en tante Trijntje Uilkes Eikhout in Harlingen, adres: Jacob de Vries, op de hoek van de Grote Kerkstraat.

002497-06: Gedicht van Dirk M. de Groot 7 december 1849 voor zijn moeder.

002497-07: Brief van Jacob de Vries uit Harlingen op 14 september 1858 aan zijn kinders, adres Dirk M. de Groot / schipper / te / Amsterdam. Linksonder op de adreszijde: spoed! Over het dodelijk ongeluk van Johannes die op de Societeit Zeeburg bezig was met het inzetten van ramen, en van de trap achterover viel, met het hoofd op een tafel en ter plekke overleed. Hij liet een vrouw en vier kinderen achter, de jongste nog maar vier weken oud.

Jorrit Douwes (geb 1804) verloor zijn ouders al vroeg, hij was 2 jaar oud toen zijn vader Douwe Jorrits (geb Harlingen 1777) op 20 juni 1806 te Port a Port overleed. Zijn moeder, wonend te Franeker, trouwde (2e huwelijk) op 24 oktober 1807 te Franeker met Jacob S. van Slooten, wonend te Harlingen. Zijn moeder overleed op 30 oktober 1808, toen Jorrit Douwes 4 jaar oud was.

Hij ging in Harlingen naar de School voor Wis- en Zeevaartkunde (leermeester Pieter Kallenborn) en kreeg een getuigschrift op 24 februari 1824 (invnr 002497-1).

Jorrit Douwes was bemanningslid, hij vermeldde hoofdzakelijk aankomst en vertrekdata, lading en routes. Met betrekking tot zijn familie meldt hij in 1825 het overlijden van zijn grootmoeder Antje Jans Schreuder (overl Harlingen 24 september 1824) en in 1827 het overlijden van zijn grootvader Uiltje Dirks Eykhout (overl 29 februari 1827).

Jorrit Douwes verkoopt samen met zijn tante Trijntje Uilkes Eikhout en haar echtgenoot Jacob de Vries, op 8 juni 1830 voor fl 600 een huis op de hoek van de Grote Kerkstraat op de hoek van de Wortelhaven (F-179 = Lanen 87 / Grote Kerkstraat 2). Bron: Notariaat 1830, Tresoar, toegang 26, inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma, repertoire nr 221 van 8 juni 1830.

Jorrit Douwes overleed in 1831 aan boord op terugreis van Batavia; hij was een halfbroer van Johannes Jacobs van Slooten, toen militair Maastricht (legaat fl. 30,-); neefje van Jacob Klazes de Vries, turfschipper (enige testamentair erfgenaam). Saldo fl. 543,98. Brond: Memories kantoor Harlingen, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 7007, aktenummer 226, gemeente: Harlingen, periode: 1831-1833.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Documenten met betrekking tot matroos / varensgezel Jorrit Douwes (1804-1831), begin 19de eeuw
Objectnummer
002497
Objectcategorie
Brieven (correspondentie)
Materialen
papier, Perkament
Vervaardiging
Vervaardiger
Jorrit Douwes
Datering
1800 - 1825
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema