Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Dagboek matroos varensgezel Jorrit Douwes (1804-1831), handschrift 1820-1830

Jorrit Douwes

Dagboek van matroos varensgezel Jorrit Douwes (geb Harlingen 22 februari 1804, overl 8 oktober 1831), handschrift 1820-1830, verslag van de zeereizen vanuit Harlingen en Workum naar de Oostzee en Atlantische kust. Het dagboek bestaat uit een langwerpig notitieboek met een grove kartonnen kale kaft, met 17 beschreven bladzijden.

Inhoud:
1820
28 april 1820 aan boord van kofschip De Jonge Cornelis van Grou, kapt Jan Cornelis Teves, 8 mei vertrokken van Grou, 13 mei in Workum, 26 mei gemonsterd, 6 juni vertrokken en 's avonds over de Bank ten anker gegaan, 14 juni vertrokken met een lading pannen naar Memel, 17 juni in het Vlie gearriveerd, 19 juni in zee gelopen, 24 juni in Elseneur gekomen, 25 juni vertrokken, 28 juni Memel binnen gezeild, 11 juli vertrokken met een lading rogge naar Amsterdam, 16 juli in Elseneur gekomen, 17 juli vertrokken, 21 juli door weer en wind Noorwegen binnengelopen, 23 juli vertrokken, 27 juli het Vlie binnen gezeild, 30 juli Amsterdam binnen gekomen, 17 augustus van Amsterdam naar Nieuwendam om te kanten, 24 augustus vertrokken, 27 augustus in Harlingen gekomen om pannen te laden, 7 september van Harlingen vertrokken en 's avonds in het Vlie gekomen, 8 september in zee gelopen, 16 september door weer en wind Zweden binnen gelopen bij Wingo, 18 september weer vertrokken, 19 september in Elseneur gekomen, 20 september weer vertrokken, 21 september onder Drakel ten anker gegaan, 22 september vertrokken, 24 september 's avonds op de rede van Memel gekomen, 25 september binnen gezeild, 12 oktober vertrokken met een lading hout naar Harlingen, 17 oktober de Sont gepasseert, 30 oktober het Vlie binnen gezeild, 1 november Harlingen binnengekomen, 15 november bedankt.
1821
11 februari 1821 weer aan boord gekomen bij kapt Jan Cornelis Teves, 12 februari vertrokken, 13 februari in Amsterdam gekomen met 30 last ballast en daar [...] kaas stelling gekregen, 15 februari een partij tabak geladen, 20 februari vertrokken naar Medemblik om kaas te laden, 22 februari daar gekomen, 26 februari begonnen met laden, 9 maart vertrokken gedestineerd naar Marseille, 10 maart op de rede van Texel gekomen, 14 maart in zee gelopen, 20 april behouden in Marseille aangekomen, 16 mei vertrokken met ballast naar Cete, 18 mei in Cette gearriveerd, 4 juli vertrokken van Litte met een lading wijn brandewijn gedestineerd op Rotterdam, 17 juli Gibraltar gepasseerd, 11 augustus Goeree binnen gezeild, 13 augustus Rotterdam binnengekomen, en 28 augustus bedankt.
-11 september 1821 t/m 10 augustus 1826 aan boord van kofschip Anna Catharina van Harlingen, kapt Broer Rimkes de Vries.
-30 augustus 1826 te Amsterdam aan boord van fregatschip Paulina van Amsterdam, kapt A.J. Struik, naar Suriname.
- 8 mei 1827 in Harlingen op kofschip Harlingen van Harlingen, kapt Geert Jans Korter.
- 29 september 1827 brikschip Maria en Jacoba te Amsterdam, kapt J.J. Bart [Jacob Jansz. Bart], naar Curacao.
- 8 september 1828 kofschip de Vrouw Annagina van de Pekela, kapt Jan R. Kuiper, naar Noorwegen.
- 14 maart 1829 aan boord van kofschip Anna Catharina van Harlingen, kapt Broer Rimkes de Vries, liggende in de haven van Nieuwendam, naar Noorwegen.
- 11 juli 1829 aan boord van fregatschip De Maas van Rotterdam, kapt Jan Cornelis Teves, naar Batavia.
- 13 juli 1830 tm 26 oktober 1830 aan boord van kofschip Jacoba Catharina van Harlingen, kapt Dirk L. Kuiper, naar Nerva.

Jorrit Douwes (geb 1804) verloor zijn ouders al vroeg, hij was 2 jaar oud toen zijn vader Douwe Jorrits (geb Harlingen 1777) op 20 juni 1806 te Port a Port overleed. Zijn moeder, Elisabeth Pieters Alkema, wonend te Franeker, trouwde (2e huwelijk) op 24 oktober 1807 te Franeker met Jacob Sipkes van Slooten, wonend te Harlingen. Zijn moeder overleed op 30 oktober 1808, toen Jorrit Douwes 4 jaar oud was.

Hij ging in Harlingen naar de School voor Wis- en Zeevaartkunde (leermeester Pieter Kallenborn) en kreeg een getuigschrift als stuurman op 24 februari 1824 (invnr 002497-1).

Jorrit Douwes was bemanningslid of stuurman, hij vermeldde hoofdzakelijk aankomst en vertrekdata, lading en routes. Met betrekking tot zijn familie meldt hij in 1825 het overlijden van zijn grootmoeder Antje Jans Schreuder (overl Harlingen 24 september 1824) en in 1827 het overlijden van zijn grootvader Uiltje Dirks Eykhout (overl 29 februari 1827).

Jorrit Douwes verkoopt samen met zijn tante Trijntje Uilkes Eikhout en haar echtgenoot Jacob de Vries, op 8 juni 1830 voor fl 600 een huis op de hoek van de Grote Kerkstraat op de hoek van de Wortelhaven (F-179 = Lanen 87 / Grote Kerkstraat 2). Bron: Notariaat 1830, Tresoar, toegang 26, inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma, repertoire nr 221 van 8 juni 1830.

Jorrit Douwes overleed in 1831 aan boord op terugreis van Batavia; hij was een halfbroer van Johannes Jacobs van Slooten, toen militair Maastricht (legaat fl. 30,-); neefje van Jacob Klazes de Vries, turfschipper (enige testamentair erfgenaam). Saldo fl. 543,98. Bron: Memories kantoor Harlingen, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 7007, aktenummer 226, gemeente: Harlingen, periode: 1831-1833.

Jan Cornelis Teves, zeekapitein, overleden 14 februari 1833 aan boord van het fregatschip de Maas (blijkt uit doodsextract 22 juli 1833, zie huwelijksakte zoon Cornelis Jans Teves Harlingen 20 april 1837)

I Uiltje Dirks Eykhout, afk Harlingen, trouwt 1 oktober 1780 Antje Jans, afk Harlingen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Tryntje Uiltjes Eykhout, geb Harlingen 2 april 1781 (volgt II)
2. Martje Uiltjes, geb Harlingen 28 april 1783
3. Dirk Uiltjes, geb Harlingen 28 mrt 1785
4. Jantje Uiltjes, geb Harlingen 11 juni 1787
5. Sybren Uiltjes, geb Harlingen 1 juni 1789

II Trijntje Uiltjes Eykhout, 33 jr, geb Harlingen, dr Uiltje Dirks Eykhout en Antie Jans, tr Harlingen 23 juni 1814 Jacob Klases de Vries, geb Grou, zv Claas Pieters de Vries en Jetske Jacobs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jetske Jacobs de Vries, geb Harlingen 04-04-1821, tr 30 jr, Harlingen 29-01-1852 Dirk Meintes de Groot, 37 jr, geb Grou, zv Meinte Jetzes de Groot en Lolkje Taekes;
2. Klaas Jacobs de Vries, geb Harlingen, 25 jr, tr 02-07-1840 Antje Pronk, 23, geb Krimpen a/d Lek, ZH, dr Pieter Pronk en Trijntje van der Weyden.

Egodocument

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Dagboek matroos varensgezel Jorrit Douwes (1804-1831), handschrift 1820-1830
Objectnummer
002489
Materialen
papier, karton
Vervaardiging
Vervaardiger
Jorrit Douwes
Datering
1820 - 1830
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema