Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Loodsboot Harlingen terugkomende van de redding van Annëus Wygers Harmens op 1 februari 1858.

Rein Miedema

Waterverfschildering in lijst, één uit een serie van drie van de redding van Annëus Wygers Harmens (1804-1893) op 1 februari 1858. De loodsboot van Harlingen terugkomend met Annëus Wygers Harmens aan boord. Op de voorgrond de kade met een menigte toeschouwers. Op de achtergrond de Noorderpier met het havenlicht.
Op de achterkant van de lijst de tekst: "De loodsboot komt terug in de haven met den Heer As Harmens aan boord. Getekend door R. Miedema 1 sept. 1858."

Krantenbericht: “Harlingen, 2 februari 1858: HARLINGEN - Het tjalkschip de Koophandel, gisteren van hier naar Medemblik uitgezeild, geraakte in groot gevaar, toen het de reis wegens het onstuimig weder staakte, en kort nabij onze haven de fok door den hevigen wind gescheurd werd. het kon alzoo niet binnenkomen, dreef af en wierp vruchteloos het anker, zoodat elk vreesde, het op de steenen te zien verpletteren. Gelukkig vatte het anker nabij dit gevaarlijk punt. Met de loodsboot gelukte het nog een onzer stadgenooten als passagier er af te halen, en vervolgens hulp te verleenen, om, na het doorstaan van eenen angstigen nacht, dezen voormiddag het schip behouden in de haven terug te zien keeren.” (in: Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 5 februari 1858).

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Loodsboot Harlingen terugkomende van de redding van Annëus Wygers Harmens op 1 februari 1858.
Objectnummer
002234
Objectcategorie
Waterverfschildering
Materialen
papier, waterverf
Vervaardiging
Vervaardiger
Rein Miedema
Datering
1858
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema