Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Uitvaren der loodsboot Harlingen (redding van Annëus Wygers Harmens (1804-1893) op 1 februari 1858

Rein Miedema

Waterverfschildering in lijst, één uit een serie van drie, voorstellende de redding van Annëus Wygers Harmens (1804-1893): het uitvaren van de loodsboot van Harlingen op 1 februari 1858.
In het midden de loodsboot, met in het zeil het opschrift "LOODSBOOT / HARLINGEN", tegen de wind in de oude buitenhaven proberende uit te zeilen. Op de voorgrond een groepje toeschouwers. Links de Zuiderpier, rechts de Noorderpier met havenlicht. Op de achterzijde van de lijst is een tekst aangebracht: "Deze afbeelding stelt voor de loodsboot de haven van Harlingen uitgaande, om den heer As Harmens en de bemanning der tjalk te redden. geteekend door R. Miedema. 1 Sept: 1858".

Krantenbericht: “Harlingen, 2 februari 1858: HARLINGEN - Het tjalkschip de Koophandel, gisteren van hier naar Medemblik uitgezeild, geraakte in groot gevaar, toen het de reis wegens het onstuimig weder staakte, en kort nabij onze haven de fok door den hevigen wind gescheurd werd. het kon alzoo niet binnenkomen, dreef af en wierp vruchteloos het anker, zoodat elk vreesde, het op de steenen te zien verpletteren. Gelukkig vatte het anker nabij dit gevaarlijk punt. met de loodsboot gelukte het nog een onzer stadgenooten als passagier er af te halen, en vervolgens hulp te verleenen, om, na het doorstaan van eenen angstigen nacht, dezen voormiddag het schip behouden in de haven terug te zien keeren.” (in: Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 5 februari 1858).

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Uitvaren der loodsboot Harlingen (redding van Annëus Wygers Harmens (1804-1893) op 1 februari 1858
Objectnummer
000031
Objectcategorie
Waterverfschildering
Materialen
papier, waterverf
Vervaardiging
Vervaardiger
Rein Miedema
Datering
1858
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema