Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Afbeelding der schepen door Barend Visser te Harlingen als schipper bevaren van de jare 1770 tot 1782

Adrianus Jans Oostendorp

Waterverfschildering (gouache) met als voorstelling ‘Afbeelding van de schepen, door Barend Visser te Harlingen als schipper bevaren, van de Jare 1770 tot 1782’: 1. Smakschip de Hoop genaamd, 2. Kofschip ‘de jonge Faber’, 3. Kofschip de Hopende Visser, 4. Kofschip de Hopende Visser, genomen door de Engelse kaper en gecommandeerd door kapitein William Bel, waarvan de sloep ‘6’ aan boord komt. 5. Galjas schip de ‘Vrouw Dorothea’. Middenonder een gekroond wapen met initialen BV (Barend Visser), met links een drietand, een zeekaart en een kompas, rechts vlaggen en attributen van Mercurius (god van de handel): een gevleugelde helm en een Mercuriusstaf.

Koopman Barend Jans Visser, afkomstig uit Norden Oostfriesland (Duitsland), trouwde te Harlingen 11 februari 1766 met Sara Jans, hun dochter Grietje Barends Visser werd gedoopt 14 mei 1776 in de Westerkerk in Harlingen. Hij overleed te Harlingen op 3 september 1808. Memories van Successie laten zien dat hij bij zijn overlijden in 1808 voor f 20.470,- legateerde aan bloedverwanten en vreemden, en organisaties in Harlingen.
Barend Jans Visser, vader van wijlen Grietje Barends Visser (vrouw van de aangever Pieter Rodenhuis, koopman; moeder van minderjarige Barend, Ype en Sara Pieters Rodenhuis: enige testamentair en ab intestato erfgenamen: 'vrij' van belasting) (geen opgave boedel nodig); legaten voor bloedverwanten in zijdlijn Nieske, te Norden in Oostfriesland (fl. 8.000, ) en Sybrig Jans, te Emden (fl. 6.000, ) (volle zusters) en voor neefje en nichtje Berend (fl. 2.000, ) en Hylkje Geerts (fl. 1.000, ) (kinderen van zijn zuster Nieske Jans) en voor 'vreemden' Jacob Lieuwes en Symen Jacobs, meesterknechten op de Lijnbaan alhier (elk fl. 50, ), zijn dienstmeid Neek Reinders (fl. 2.000, en een dubbele rouw ad fl. 70, ) en aan de Stadsarmen (fl. 400, ), de Gereformeerde Diaconie (fl. 100, ), het Stadsweeshuis (fl. 100, ), de Roomsche armen (fl. 300, ), de Oude en de Nieuwe Luthersche gemeente (elk fl. 100, ) en de Joodse gemeente (fl. 200, ) (samen fl. 20.470, ).

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Afbeelding der schepen door Barend Visser te Harlingen als schipper bevaren van de jare 1770 tot 1782
Objectnummer
001316
Objectcategorie
Waterverfschildering
Materialen
papier, waterverf
Vervaardiging
Vervaardiger
Adrianus Jans Oostendorp
Datering
1800
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema