Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Havenwerken te Harlingen / 5 Juni 1872. Waterstand 0,60 M. Beneden Volzee. (titel op object)

Pieter Oosterhuis

Albuminefoto op karton. Havenwerken te Harlingen. Werkzaamheden aan het Zuider havenhoofd, De Havendam. Noordzijde, 0,60m beneden volzee, foto Pieter Oosterhuis (1816-1885) 5 juni 1872. Over het Zuiderhoofd loopt een werkspoor.
Foto 4 uit een serie van 18 foto's door Pieter Oosterhuis van de anleg Nieuwe Willemshaven te Harlingen 1871-1876. Trefwoorden: havendammen, havenwerken, waterbouw, werksporen.

Leeuwarder Courant 3 september 1872, over de aanleg van het Zuiderhoofd: "Het aanleggen van 500 meter van het Zuiderhavenhoofd nadert zijn voltooiing. Na 13 mei zijn daarbij aangevoerd: 3604540 kilogram stortsteen, [...] bos latten, 6507 bos palen, 14482 bos wie- en kruisband, 33825 bos bladriet, 24184 kilogram verslagen want, 5205418 kilogram zink- en stortsteen en 8419724 kilogram bazalt. 2812 vierkante meter zetwerk in bazalt werd uitgevoerd en 25316146 kilogram steen werd gestort. Met de aanleg van het noorder-havenhoofd werd 8 juli aangevangen. Geleverd werden 58360 bos Hollands rijs, 105432 bos Gelders rij, 4862 bos palen, 4003 bos tuinlatten, 6297 bos wiep- en kruisband, 18864 kilogram verslagen want en 7645614 kilogram zink- en stortsteen. Gezonken voor buiten en binnen opzinkingen werd 16656 vierkante meter zinkstuk, bestor met 4941381 kilogram steen; 46 meter lengte dam werd tot de gemiddelde hoogte van 1.30 boven volzee met klei opgetrokken. Van de volgens bestek te leveren 4200000 kilogram bazalt, voor de later te bouwen muur, werd opgestapeld 52371 kilogram. [...] Het opruimen van het bestaande zuiderhoofd werd dag en nacht voortgezet. Gemiddeld waren daarbij werkzaam twee baggermachines en 72 arbeiders. De tegenstand, welke bij de opruiming, zo van de aanwezigige paalstompen, dampalen, gevleide puin, als van een aan de zuidzijde van het hoofd aanwezig wrak, werd ondervonden, deed besluiten tot het aanwenden van lithofracteur. Dit middel is, na bekomen vergunning van de minister van binnenlandse zaken, met gunstig gevolg toegepast."

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Havenwerken te Harlingen / 5 Juni 1872. Waterstand 0,60 M. Beneden Volzee. (titel op object)
Objectnummer
000361-12
Objectcategorie
Albuminedrukken
Materialen
fotopapier, karton
Vervaardiging
Vervaardiger
Pieter Oosterhuis
Datering
1872
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema