Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Havenwerken te Harlingen / 15 Augustus 1873. Waterstand 0,95 M. Beneden Volzee. Havenmuur langs het Koningswerk. (titel op object)

Pieter Oosterhuis

Albuminefoto op karton. Havenwerken te Harlingen. De havenmuur langs het Koningswerk, foto Pieter Oosterhuis (1816-1885) 15 augustus 1873. Op de voorgrond een werkspoor.
Foto 9 uit een serie van 18 foto's door Pieter Oosterhuis van de aanleg Nieuwe Willemshaven te Harlingen 1871-1876. Trefwoorden: havendammen, havenwerken, waterbouw, werkspoor

Het Koningswerk is de havendam die in de 16de eeuw werd aangelegd door hertog Alfred van Saksen. Ten noorden van het blokhuis lag de oude buitenhaven. Die buitenhaven is door hertog Alfred van Saksen - na een zware storm die flink wat schade aan schepen en blokhuis aanrichtte - beschermd door de aanleg van twee grote hoofden in zee: het noorder- en zuiderhoofd. [...] Later droegen de Saksische hertogen hun aanspraken op het noordelijke gebied over aan koning Karel V. Het blokhuis werd na de Spaanse overheersing in 1579 door de Harlinger bevolking afgebroken.
In 1778 schrijft Petrus Camper: "Het Koningswerk is de dijk vanaf de Havenpoort tot aan het zogenaamde Geitestek bezuiden de haven, zijnde nog een groot hek, van oud genaamd Koningswerk nu door de Provincie onderhouden wordende" (Petrus Camper, Recueil van stukken tot der V. Deelen Dyken van Friesland betrekkelyk [...], Franeker, gedrukt bij P.N. Lomars 1779, p. 13).
In 1795 schrijft Jacobus Kok over het Koningswerk: "Een gedeelte van de Zeedijk, aan de zuidkant van de haven, buiten het zogenaamde Geitestek, wordt door de Provincie onderhouden, onder de naam van 't Koningswerk; zijnde deze dijk weleer als een buitenwerk geweest van 't oude Harlinger Blokhuis of Koningshuis, waar van nog vele overblijfselen voor handen zijn." (Jacobus Kok, Vaderlandsch woordenboek, door Jacobus Kok, 34ste dl, Amsterdam bij Johannes Allart, 1795, p. 89).

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Havenwerken te Harlingen / 15 Augustus 1873. Waterstand 0,95 M. Beneden Volzee. Havenmuur langs het Koningswerk. (titel op object)
Objectnummer
000361-08
Objectcategorie
Albuminedrukken
Materialen
fotopapier, karton
Vervaardiging
Vervaardiger
Pieter Oosterhuis
Datering
1873
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema