Expostie

04 april 2017 t/m 09 april 2017 Stichting Oudheidkamer "Lemster Fiifgea"

Vaste Expositie o.a. van:
Turfmakerij: vanaf ongeveer 1750 werd er turf gewonnen in de gemeente
Visserij: In de 19e eeuw was Lemmer een belangrijke vissersplaats van betekenis.
Scheepvaart: al vele eeuwen werden in lemmer schepen gebouwd, in het museum vindt u talrijke modellen.
Huishouden o.a.: stijlkamer van ±1910 met bedstee
Lemster kerfsnede-aardewerk: uit de aardewerkfabriek‘De Goede Verwachting’ die in 1928 haar deuren sloot