Vlinderexcursie Wyldemerk o.l.v. vlinderkenner Adriaan Hol

04 augustus 2024 Mar en Klif, Bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

Op zondagmiddag 4 augustus organiseren Staatsbosbeheer en Bezoekerscentrum Mar & Klif een ‘Vlinderexcursie’ door natuurgebied de Wyldemerk o.l.v. gids Adriaan Hol van de Vlinderwerkgroep van IVN Súdwesthoeke.

Vlinders

Adriaan Hol neemt jullie tijdens de wandeling mee het gebied in om jullie te vertellen over vlinders en dan in het bijzonder over dagvlinders. Hiervan vliegen ca. 35 soorten, afhankelijk van het seizoen, door het gebied rond. Waar mogelijk zal hij ze laten zien en er meer over vertellen.

Het ontstaan van de Wyldemerk – Van Zandput tot natuurgebied

De Wyldemerk is ontstaan tijdens de laatste ijstijd die ca. 10.000 jaar geleden eindigde. Het water van de smeltende ijskap zocht zijn weg naar de Noordzee. Daardoor ontstonden in onze regio de Friese meren en andere waterlopen. Door het schuivend ijs ontstonden ook stuwwallen, heel veel leem en zand werd met het smeltwater meegevoerd. Zo is het riviertje de Luts ontstaan die ingebed ligt tussen twee “ruggen” in de kei-leemlaag.

Voor de aanleg van de N359, provinciale weg van Bolsward naar Lemmer, was heel veel zand nodig. Dit vond men in dit gebied. Zo is door zandwinning, in de jaren 60, hier de huidige vorm van de Wyldemerk ontstaan. Het water van de Wyldemerk staat in verbinding met het riviertje de Luts en is ook over het water te bereiken. Het gebied wordt nu beheerd door Staatsbosbeheer en het groeide uit tot een belangrijk natuurgebied dat onder meer bekend staat om zijn vele libellen.

Lijkt het je leuk om deze vlinderexcursie mee te beleven? We verzamelen om 13:30 uur bij de Parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Wyldemerkwei in Harich. Deelname is gratis en aanmelden is gewenst via armarius02@gmail.com.

Kijk voor meer natuuractiviteiten op www.nationaallandschap.frl/evenementen. Bezoekerscentrum Mar & Klif is momenteel geopend op dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur, zondag en maandag van 13.00 – 17.00 uur.