Musea overzicht

Hier vind je de musea in Friesland die samen zorgen voor het blijven bestaan en uitdragen van bijzondere verhalen en collecties.

De Westereen Bruinenberg
West-Terschelling CNL
Leeuwarden De Harmonie
Vlieland De Noordwester
Feanwâlden De Schierstins
Harkema De Spitkeet
Veenklooster Fogelsangh-State
Leeuwarden Fries Museum
Wilhelminaplein Fries Verzetsmuseum
Harlingen Hannemahuis
Heerenveen Heerenveen Museum
Buitenpost IJstijdenmuseum
Nij Beets It Damshûs
Franeker Keatsmuseum
Noardburgum Klompenmuseum
Drachten Museum Dr8888
Hindeloopen Museum Hindeloopen
Franeker Museum Martena
West-Terschelling Museum t Behouden Huys
Schiermonnikoog Np Schiermonnikoog
Makkinga Oold Ark
Leeuwarden Ottema-Kingma
Marsum Poptaslot
Burdaard Ruurd Wiersma
Earnewald Skutsjemuseum
Damwâld Sukerei
Leeuwarden Tresoar
Lemmer Woudagemaal