Oudheidkamer Bolsward

In het tussen 1614 en 1617 gebouwde stadhuis is in de ruimte boven de ‘vierschaar’ de oudheidkamer ondergebracht. De verzameling laat de historie zien van Bolsward. Bijzonder daarin zijn: de zilveren voorwerpen van de hand van Bolswarder zilversmeden, in Bolsward geslagen munten en ter plaatse in de 18e eeuw vervaardigd aardewerk. Naast de oudheidkamer zijn de representatieve ruimten: burgemeesterkamer, vierschaar en raadzaal te bezichtigen indien deze niet voor werkzaamheden in gebruik zijn. Er is een beschrijving van die representatieve ruimten beschikbaar (tevens in het Fries, Duits, Engels en Frans).

 

Openingstijden

  • Tot nader order gesloten

Prijzen

  • EntreeGratis
  • Een gift wordt op prijs gesteld
Museum informatie
Faciliteiten
Rondleidingen op aanvraag