Events van jouw museum zichtbaar maken? Geen kunst!

De activiteitenagenda van Friesland.nl (Visit Friesland) is nu gekoppeld aan de agenda van onze publiekswebsite Museum.frl. Wel zo makkelijk. Hieronder lees je wat dit betekent voor het invoeren van activiteiten en exposities.

Vanaf nu invoeren op Friesland.nl
De koppeling is eenzijdig: van Friesland.nl naar Museum.frl. Dat betekent dat je activiteiten voortaan alleen hoeft in te voeren op Friesland.nl. Ze worden dan automatisch doorgeplaatst naar Museum.frl. Let wel: Om algemene informatie van je museum te wijzigen op Museum.frl, zoals openingstijden, blijf je inloggen op Museum.frl.

Al een account op Friesland.nl? Slim!
Veel musea hebben al een account op Friesland.nl, ook jouw museum volgens onze gegevens. Wij adviseren actief gebruik te maken van het account. Want daarmee bereik je eenvoudig (en gratis) een groot publiek voor je activiteiten en evenementen. Bovendien lift je mee op de marketing van Visit Friesland.

Nog geen account op Friesland.nl of gegevens kwijt?
Vraag dan een account aan via:
https://www.friesland.nl/nl/merkfryslan/uw-vermelding/aanvraag-account

Belangrijk: Om je nieuwe account op Friesland.nl te koppelen aan Museum.frl, hebben we het ID-nummer van je account nodig. Dit kun je als volgt achterhalen en doorgeven:
1. Log in via https://login.friesland.nl/
2. Klik in het linker venster op Organisaties
3. Klik op de naam van je organisatie
4. Het ID-nummer verschijnt nu in de adresbalk. Dit ziet er bijvoorbeeld zo uit: https://login.friesland.nl/groups/1034/edit
5. Stuur je ID-nummer naar secretariaat@museumfederatiefryslan.nl, dan zorgen wij voor de koppeling met Museum.frl

De museumpromotie vanuit Museum.frl blijft verder zoals je gewend was.

Heb je vragen, stuur dan een e-mail naar secretariaat@museumfederatiefryslan.nl o.v.v. Friesland.nl. Veel succes!