Friese musea zijn weer open!

De musea zijn weer open! Het ideale uitje, ook in coronatijd. Alle musea hebben maatregelen genomen om jouw bezoek veilig en minstens zo bijzonder te maken. Bij elk museum in de lijst hieronder vind je een reserveerlink. Veel plezier!

Musea en reserveringsmogelijkheid (op alfabetische volgorde van plaatsnaam):

Aldheidskeamer Uldrik Bottema
Aldeboarn
Opent: opening op verzoek
Reserveren: Telefonisch: 0566 – 63 19 20

Het Friese Museumdorp
Allingawier
Open
Reserveren: 06 51 51 21 81

Landbouw en Juttersmuseum ‘Swartwoude’
Buren, Ameland
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Cultuur-Historischmuseum ‘Sorgdrager’
Hollum, Ameland
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

TIP!

logo passe partout friese musea
Bezoek 3 musea naar keuze en bespaar tot maar liefst € 7,50
Hier verkrijgbaar >

Maritiem Centrum Ameland
Hollum, Ameland
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Natuurcentrum Ameland
Nes, Ameland
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Ruurd Wiersma hûs
Burdaard
Open
Reserveren: Reserveringsformulier

It Gysbert Japicxhûs
Bolsward
Open
Reserveren:
Telefonisch: 0515 – 573990, of via de mail: ynfo@gysbertjapicx.nl

Titus Brandsmahuis
Bolsward
Opent: Voorlopig niet geopend.

Botanische Tuin ‘De Kruidhof’
Buitenpost
Open
Reserveren: Online

IJstijdenmuseum
Buitenpost
Opent: Blijft het gehele seizoen gesloten.

Observeum museum & sterrenwacht Burgum
Burgum
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum ‘De Súkerei’
Damwoude
Open
Reserveren: Telefonisch: 0511-420936, of via de mail: info@desukerei.nl

Natuurmuseum Bruinenberg
Feanwâlden
Open
Reserveren: Bezoekers van Speelpark Sanjesfertier vrije toegang.

Museum Dokkum
Dokkum
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum Dr8888
Drachten
Open
Reservering: Online ticketsysteem

Skûtsjemuseum
Earnewâld
Open
Reserveren: Telefonisch: 06-16933805, of via de mail: info@skutsjemuseum.nl

 Vlasbewerkingsmuseum It Braakhok
Ee
Opent: 1 juni
Reserveren: Het museum is digitaal. Bezoekers kunnen er zo doorheen lopen, mits het niet te druk is.

Centrum voor Prentkunst
Fochteloo
Open
Reserveren: Online inschrijf- of contactformulier 

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Franeker
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Kaatsmuseum K.N.K.B.
Franeker
Open
Reserveren: Bij het bezoek kan er gereserveerd worden.

Museum Martena
Franeker
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum Opsterlân
Gorredijk
Open
Reserveren: Telefonisch via: 0513 – 462930, of via mail: info@museumopsterlan.nl

Museum Hert fan Fryslân
Grou
Open
Reserveren: Telefonische afspraak: 06 53402289. Reserveren is niet noodzakelijk, meer informatie vindt u hier.

Museum Bescherming Bevolking
Grou
Open
Reserveren: Reserveringsformulier

Openluchtmuseum/Themapark De Spitkeet
Harkema
Open
Reserveren: Inschrijfformulier website

Gemeentemuseum het Hannemahuis 
Harlingen
Open

Reserveren: Online ticketsysteem
Te zien en te doen: 
zaterdag 4 juli t/m zondag 25 oktober 2020 de tentoonstelling “Koele Wateren” met 40 schilderijen uit het Rijksmuseum met water als thema (info www.schattenuithetrijks.nl)

Heerenveen Museum
Heerenveen
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum Belvédère
Oranjewoud
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum Hindeloopen
Hindeloopen
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Het Eerste Friese Schaatsmuseum
Hindeloopen
Open
Reserveren: Geen reserveringssysteem; melden kan bij bezoek zelf.

Houtstad-IJlst
IJlst
Open
Reserveren:
Niet nodig, melden kan bij bezoek zelf.

Dekema State
Jelsum
Open

Reserveren:
Online ticketsysteem 

Museum Joure
Joure
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Kollumer Museum
Kollum
Open
Reserveren: Contactformulier

Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Kornwerderzand
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Boomsma Distilleerderij Museum
Leeuwarden
Opent: Gesloten tot nader order. Houd de website in de gaten.

Fries Landbouwmuseum
Leeuwarden
Open
Reserveren: Telefonisch: 0511-539420 of aanmeldformulier

Fries Museum
Leeuwarden
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Het andere museum
Leeuwarden
Open
Reserveren: Telefonisch: 06 42978458, via de mail: info@museumpakhuiskoophandel.nl of inschrijfformulier.

Museum De Grutterswinkel
Leeuwarden
Open
Reserveren: Telefonisch: 058 2153427

Natuurmuseum Fryslân
Leeuwarden
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Keramiekmuseum ‘Princessehof’
Leeuwarden
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Pier Pander Museum
Leeuwarden
Open
Reserveren: Telefonisch: 058-2332350
Te zien en te doen: In het museum is een expositie te zien over het leven en werk van de Friese beeldhouwer Pier Pander.

Tresoar 
Leeuwarden
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Museumhuis Eysinga
Leeuwarden
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Oudheidkamer Lemster Fiifgea
Lemmer
Open
Reserveren: Telefonisch: 06 – 12177643, of via de mail: info@museumlemmer.nl

Woudagemaal
Lemmer
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum Oold Ark
Makkinga
Open
Reserveren: Via de mail: ooldark@museumenmolenmakkinga.nl

Popta Slot/Heringa State
Marsum
Opent: Gehele seizoen gesloten, voortuin is vrij toegankelijk.

Museum ’t Fiskershûske
Moddergat
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum ‘it Damshûs’
Nij Beets
Open
Reserveren: Via de mail: penningmeester@damshus.nl

Klompenmuseum
Noardburgum
Open
Reserveren:
Telefonisch:0511-472336 of via de mail: scherjons-klompen@wxs.nl

Nationaal Vlechtmuseum
Noordwolde
Open
Reserveren: Telefonisch: 0561431885 of via het online inschrijfformulier

Mar en Klif, bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslan
Oudemirdum
Open
Reserveren: Online ticketsysteem.

Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog
Schiermonnikoog
Open
Reserveren: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het museum.

Museum Sloten
Sloten
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Fries Scheepvaart Museum
Sneek
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Het Nationaal Modelspoor Museum
Sneek
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Centrum voor Natuur en Landschap
West-Terschelling
Open
Reserveren: Telefonisch: 0562-442390

Museum ’t Behouden Huys
West-Terschelling
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Fogelsangh State
Veenklooster
Opent: Gesloten tot nader order. Houd de website in de gaten.
Reserveren: Telefonisch: 0511 441970, of via mail: info@fogelsangh-state.nl

De Noordwester 
Oost-Vlieland
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum Tromp’s Huys
Oost-Vlieland
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum Warten
Warten
Opent: 
Gesloten tot nader order. Houd de website in de gaten.

Museum ’t Kiekhuus
Wolvega
Open
Reserveren: Online reserveringssysteem

Oudheidkamer Weststellingwerf
Wolvega
Open
Reserveren: Reserveren niet mogelijk, kijk voor meer informatie op de website.

Museum it Tsiispakhûs
Wommels
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Jopie Huisman Museum
Workum
Open
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum Warkums Erfskip
Workum
Open
Reserveren: Telefonisch: 0515-541231, of via de mail: warkumserfskip@hetnet.nl

 

Voor aandacht voor de heropening werkt Museumfederatie Fryslân samen met Visit Friesland en Visit Leeuwarden