Friese musea weer open!

Eindelijk, de musea gaan weer open! Op pinkstermaandag 1 juni zwaaien in heel Friesland weer museumdeuren open. Dus, nog geen plannen? Ga lekker naar het museum bij jou in de buurt. Hieronder lees je hoe je kunt reserveren, want dat is nog verplicht.

Hieronder vind je alle musea op alfabetische volgorde (van plaatsnaam).

Aldheidskeamer Uldrik Bottema
Aldeboarn
Opent: opening op verzoek
Reserveren: Telefonisch: 0566 – 63 19 20

Het Friese Museumdorp
Allingawier
Opent: Gesloten tot nader order. Houd de website in de gaten.

Landbouw en Juttersmuseum ‘Swartwoude’
Buren, Ameland
Opent: 1 juni
Reserveren: Online ticketsysteem
Te zien en te doen: Expositie: ganzen, arctische trekvogels bij Amelander boeren te gast.
Meer informatie vindt u hier

Cultuur-Historischmuseum ‘Sorgdrager’
Hollum, Ameland
Opent: 1 juni
Reserveren: Online ticketsysteem
Te zien en te doen: Expositie: Olieverf schilderijen van Henk Helmantel in museum Sorgdrager.
Meer informatie vindt u hier

Maritiem Centrum Ameland
Hollum, Ameland
Opent: 1 juni
Reserveren: Online ticketsysteem
Te zien en te doen: Expositie: Sinds 2007 heeft Pieter de Vries zich toegelegd op het maken van luchtfoto’s boven het Nederlandse, het Duitse en het Deense waddengebied. Speciaal voor deze tentoonstelling heeft hij 24 uurs opnamen gemaakt van het Amelander waddengebied.
Meer informatie vindt u hier

Natuurcentrum Ameland
Nes, Ameland
Opent: 1 juni
Reserveren: Online ticketsysteem
Te zien en te doen: Exposities: Roofvogels en uilen op Ameland, toppers in de natuur
Meer informatie vindt u hier

Ruurd Wiersma hûs
Burdaard
Opent: 16 juni
Reserveren: Reserveringsformulier

It Gysbert Japicxhûs
Bolsward
Opent: Gesloten tot nader order. Houd de website in de gaten.

Titus Brandsmahuis
Bolsward
Opent: Voorlopig niet geopend.

Botanische Tuin ‘De Kruidhof’
Buitenpost
Opent: 1 juni tuincafé open, 1 juli De Kruidhof
Reserveren: Bij bezoek reserveren, vol is vol.

IJstijdenmuseum
Buitenpost
Opent: Gesloten tot nader order. Houd de website in de gaten.

Observeum museum & sterrenwacht Burgum
Burgum
Opent: 9 juni
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum ‘De Súkerei’
Damwoude
Opent: 1 juni
Reserveren: Telefonisch: 0511-420936, of via de mail: info@desukerei.nl

Natuurmuseum Bruinenberg
Feanwâlden
Opent: is al geopend
Reserveren: Bezoekers van Speelpark Sanjesfertier vrije toegang.

Museum Dokkum
Dokkum
Opent: 1 juni
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum Dr8888
Drachten
Opent: 4 juni
Reservering: Telefonisch: 0512-515647. Over enkele weken een online ticketsysteem.

Skûtsjemuseum
Earnewâld
Opent: Gesloten tot nader order. Houd de website in de gaten.

 Vlasbewerkingsmuseum It Braakhok
Ee
Opent: 1 juni
Reserveren: Het museum is digitaal. Bezoekers kunnen er zo doorheen lopen, mits het niet te druk is.

Centrum voor Prentkunst
Fochteloo
Opent: 13 juni
Reserveren: Online inschrijf- of contactformulier 
Te zien en te doen: Siemen Dijkstra meerkleurenhoutsneden, aquarellen en tekeningen (tentoonstelling 1). Zodra de Siemen Dijkstra tentoonstelling, die nu nog in Parijs is, naar Fochteloo komt dan richten wij de tentoonstelling Siemen Dijkstra a bois perdu (tentoonstelling 2) in.

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Franeker
Opent: 1 juni
Reserveren: Online ticketsysteem

Kaatsmuseum K.N.K.B.
Franeker
Opent: 4 juni
Reserveren: Bij het bezoek kan er gereserveerd worden.

Museum Martena
Franeker
Opent: Naar verwachting 1 juni, houd de website in de gaten.
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum Opsterlân
Gorredijk
Opent: 1 juni
Reserveren: Telefonisch via: 0513 – 462930, of via mail: info@museumopsterlan.nl

Museum Hert fan Fryslân
Grou
Opent: 3 juni
Reserveren: Telefonische afspraak: 06 53402289, meer informatie vind u hier.

Museum Bescherming Bevolking
Grou
Opent: 5 juli
Reserveren: Reserveringsformulier

Openluchtmuseum/Themapark De Spitkeet
Harkema
Opent: 2 juni
Reserveren: Inschrijfformulier website
Te zien en te doen: Tentoonstelling over 75 jaar vrijheid.
Meer informatie vindt u hier

Gemeentemuseum het Hannemahuis 
Harlingen
Opent:
1 juni
Reserveren: Online ticketsysteem
Te zien en te doen:
t/m zondag 21 juni de expositie Jelle Zijlstra, hout- en marmerimitaties
zaterdag 4 juli t/m zondag 25 oktober 2020 de tentoonstelling “Koele Wateren” met 40 schilderijen uit het Rijksmuseum met water als thema (info www.schattenuithetrijks.nl)

Heerenveen Museum
Heerenveen
Opent: 2 juni
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum Belvédère
Oranjewoud
Opent:  1 juni 12.00 uur
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum Hindeloopen
Hindeloopen
Opent: 1 juni
Reserveren: Online ticketsysteem
Te zien en te doen: Hindeloopen Kamers, prachtige collecties en tentoonstelling “75 jaar bevrijding Hindeloopen”

Het Eerste Friese Schaatsmuseum
Hindeloopen
Opent: 1 juni
Reserveren: Telefonisch: 06 – 269 787 87, of via de mail: info@schaatsmuseum.nl, of bij bezoek zelf.

Houtstad-IJlst
IJlst
Opent: Voorlopig gesloten. Houd de website in de gaten.

Dekema State
Jelsum
Opent:
4 juli
Reserveren:
Online ticketsysteem 

Museum Joure
Joure
Opent: 1 juni
Reserveren: Online ticketsysteem

Kollumer Museum
Kollum
Opent: 1 juli
Reserveren: Contactformulier

Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Kornwerderzand
Opent: 5 juni, gedurende 3 dagen per week: vrijdag, zaterdag en zondag
Reserveren: Online ticketsysteem

Boomsma Distilleerderij Museum
Leeuwarden
Opent: Gesloten tot nader order. Houd de website in de gaten.

Fries Landbouwmuseum
Leeuwarden
Opent: 2 juni
Reserveren: Telefonisch: 0511-539420 of aanmeldformulier
Te zien en te doen: Vanaf 2 juni de nieuwe wisselexpositie: ‘Niet Vergeten… Frico eten’ over het ontstaan van het merk Frico.

Fries Museum
Leeuwarden
Opent: 1 juni
Reserveren: Online ticketsysteem
Te zien en te doen: De tentoonstellingen zijn weer open voor publiek, waaronder Other.Worldly en Tenant of Culture. En nu eindelijk in het echt te zien: Oog in oog met oorlog.

Het andere museum
Leeuwarden
Opent: 3 juni
Reserveren: Telefonisch: 06 42978458, viainfo@museumpakhuiskoophandel.nl of inschrijfformulier.

Museum De Grutterswinkel
Leeuwarden
Opent: In ieder geval gesloten tot 1 juli. Houd de website in de gaten.

Natuurmuseum Fryslân
Leeuwarden
Opent: 1 juni
Reserveren: Online ticketsysteem
Te zien en te doen: Tentoonstelling GIF, oog in oog met levende giftige dieren!

Keramiekmuseum ‘Princessehof’
Leeuwarden
Opent: 1 juni
Reserveren: Online ticketsysteem
Te zien en te doen: Vanaf 1 juni kunt u weer van de tentoonstelling ‘Gezonken Schatten: geheimen van de Maritieme Zijderoute’. Wees er snel bij, want de tentoonstelling is nog maar t/m 28 juni te zien.

Pier Pander Museum
Leeuwarden
Opent: 6 juni
Reserveren: Telefonisch: 058-2332350
Te zien en te doen: In het museum is een expositie te zien over het leven en werk van de Friese beeldhouwer Pier Pander.

Tresoar 
Leeuwarden
Opent: 2 juni
Reserveren: Online ticketsysteem

Museumhuis Eysinga
Leeuwarden
Opent: Binnenkort bekend, naar verwachting begin juni. Houd de website in de gaten.
Reserveren: Online ticketsysteem * Tijdelijk buiten gebruik, mail naar museumhuizen@hendrickdekeyser.nl

Oudheidkamer Lemster Fiifgea
Lemmer
Opent: 2 juni
Reserveren: Telefonisch: 06 – 12177643, of via de mail: info@museumlemmer.nl

Woudagemaal
Lemmer
Opent: 3 juni
Reserveren: online ticketsysteem

Museum Oold Ark
Makkinga
Opent: Gesloten tot nader order. Houd de website in de gaten.

Popta Slot/Heringa State
Marsum
Opent: i.i.g. gesloten tot 1 september (voortuin is vrij toegankelijk)

Museum ‘t Fiskershûske
Moddergat
Opent: 1 juni
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum ‘it Damshûs’
Nij Beets
Opent: 1 juni
Reserveren: Via de mail: penningmeester@damshus.nl

Klompenmuseum
Noardburgum
Opent: Gesloten tot nader order. Houd de website in de gaten.

Nationaal Vlechtmuseum
Noordwolde
Opent: 2 juni
Reserveren: Telefonisch: 0561431885 of via het online inschrijfformulier
Te zien en te doen: Nieuwe tentoonstelling, speurtochten voor kinderen, prachtige collectie

Mar en Klif, bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslan
Oudemirdum
Opent: 2 juni
Reserveren: Online ticketsysteem.

Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog
Schiermonnikoog
Opent: 1 juni
Reserveren: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het museum.

Museum Sloten
Sloten
Opent: 2 juni
Reserveren: Online ticketsysteem

Fries Scheepvaart Museum
Sneek
Opent: 2 juni
Reserveren: Online ticketsysteem
Te zien en te doen: Vanaf 8 juni de tentoonstelling over 75 skûtsjesilen SKS onder te titel: ‘Een grote familie’

Het Nationaal Modelspoor Museum
Sneek
Opent: 3 juni
Reserveren: online ticketsysteem

Centrum voor Natuur en Landschap
West-Terschelling
Opent: 1 juni
Reserveren: Telefonisch: 0562-442390

Museum ‘t Behouden Huys
West-Terschelling
Opent: 1 juni
Reserveren:  Telefonisch: 0562-442389. Vanaf 15 juni via website.
Te zien en te doen: Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nieuwe tentoonstelling ‘Wonderlijke Waarheden’, die 15 juni geopend wordt. Houd de website hiervoor in de gaten.

Fogelsangh State
Veenklooster
Opent: 1 september
Reserveren: Telefonisch: 0511 441970, of via mail: info@fogelsangh-state.nl

De Noordwester 
Oost-Vlieland
Opent: 1 juni
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum Tromp’s Huys
Oost-Vlieland
Opent: 2 juni
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum Warten
Warten
Opent:
Gesloten tot nader order. Houd de website in de gaten.

Museum ‘t Kiekhuus
Wolvega
Opent: 5 juli
Reserveren: Online reserveringssysteem

Oudheidkamer Weststellingwerf
Wolvega
Opent: Gesloten tot nader order gesloten. Houd de website in de gaten.

Museum it Tsiispakhûs
Wommels
Opent: 11 juni
Reserveren: Online ticketsysteem
Te zien en te doen: Tentoonstelling over de massale opkomst van melkfabrieken rond 1900 in de dorpen en steden in Friesland. Welke gevolgen had dit voor de positie van de boerin?

Jopie Huisman Museum
Workum
Opent: 1 juni
Reserveren: Online ticketsysteem

Museum Warkums Erfskip
Workum
Opent: 1 juni
Reserveren: Telefonisch: 0515-541231, of via de mail: warkumserfskip@hetnet.nl

Voor aandacht voor de heropening werkt Museumfederatie Fryslân samen met Visit Frieslan en Visit Leeuwarden

 

 juni