Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Portret Ferdinant Domela Nieuwenhuis

Domela Nieuwenhuis werd geboren op 31 december 1846 en overleed in 1919. Was zoon uit een domineesfamilie, dus kreeg zelf ook een predikantenopleiding. In 1869 deed hij examen en werd in 1870 predikant in Harlingen. Een jaar later (1871) deed hij zijn intrede als predikant in Beverwijk en in 1875 werd hij dominee in Den Haag. Zijn eerste vrouw, Johanna Lulofs, overleed in het kraambed na de bevalling van hun tweede zoon; Domela hertrouwde. Zijn tweede vrouw, Johanna Adriana Verhagen overleed ook in het kraambed na de bevalling van zijn tweede dochter. Door o.a. deze feiten stapte hij in 1879 uit het geloof en kreeg steeds meer aandacht voor de armere bevolking in ons land. Hij richtte een vakbeweging (werkliedenverbond) op en opende de ogen van de straatarme bevolking. Werd in het kiesdistrict Schoterland en Opsterland gekozen tot eerste socialistisch kamerlid in de Tweede Kamer, waar hij werd genegeerd. Op 1 maart 1879 verscheen het nieuwe weekblad Recht voor Allen, waarin Domela regelmatig de wantoestanden in de maatschappij verkondigde. Hij was antimilitaristisch en leefde vegetarisch en aanhanger van Karl Marx. Bovendien hekelde hij het drankmisbruik in zijn lijfspreuk "Denkende mensen drinken niet en drinkende mensen denken niet". Hij was voorstander van Algemeen Kiesrecht. Domela werd beschouwd als een opruier. Vanaf 1884 vervolgde de Staat hem. Zijn derde vrouw, Johanna Schingen overleed ook in hetzelfde jaar en hertrouwt met Johanna Godthelp. In 1886 werd hij voor een jaar gevangen genomen, maar na 8 maanden verleende Koning Willem 3 hem gratie. Voor een kwetsend artikel over de Koning in Recht voor Allen werd hij veroordeeld (koningssmaad) en verdween achter de tralies in de gevangenis van Utrecht. In 1894 werd de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) opgericht. Domela bleef lid van de Sociaal Democratische Partij. Deze partij werd verboden en ging verder onder de naam Socialistenbond. Op 18 november 1919 overleed Domela in Hilversum en werd gecremeerd op Westerveld in Amsterdam.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
It Damshûs
Identificatie
Titel
Portret Ferdinant Domela Nieuwenhuis
Objectnummer
GBPORT2481D
Objectcategorie
Portret Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Trefwoorden
Portret
Vervaardiging
Datering
1900
Meer informatieMinder informatie