Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Wigerus Vitringa – Zeegezicht met beurtschip en spiegeljacht.

Wigerus Vitringa

Schilderij. Olieverf op doek. Zeegezicht. Zeilschepen in woelig water. Op de voorgrond: links een beurtschip met passagiers (zeilen over stuurboord, schuin van achteren gezien), in het midden een spiegeljacht (zeilen over stuurboord, schuin van achteren gezien) en rechts een vissersboot met twee personen aan boord. Op de achtergrond: links een beurtschip met breefok, op de beschouwer toezeilend en rechts een fluitschip met ervoor een beurtschip met gaffeltuig en erachter een driemaster. Opvallend is het grote verschil in licht en donker in de golven en in de wolken.
Na 1707 kon Vitringa niet meer schilderen vanwegen een ernstige oogkwaal. In een akte in het protocol van de Alkmaarse notaris Theodorus van Heymenbergh (7 jan. 1708) wordt hij ""gewesen Konstschilder"" genoemd en dat hij ""door indispositie en swacheijt van sijn gesigt niet machtig sijnde syn kost te exerveren en alsoo buijten staet van sijn kost te connen winnen"". Hij moet daar om enkele huizen in Leeuwarden laten verkopen. Toch was zijn gezicht niet zo slecht dat hij geen leerlingen kon hebben. In 1720 bijvoorbeeld was Tako Hajo Jelgersma (Harlingen 1701 - Haarlem 1795) leerling bij Vitringa. Hij schilderde aanvankelijk ook schepen. later portretten. Jelgersma maakte ook meerdere portretten van Vitringa. Eén ervan is in koper gegraveerd door Cornelis van Noorde."
Het schilderij is tot 1997 toegeschreven aan Ludolf Bakhuizen. Deze toeschrijving geschiedde op basis van overeenkomsten van het schilderij met een door Bakhuizen gesigneerd schilderij dat is afgebeeld in de catalogus 'Ludolf Bakhuizen' door Ben Broos, Robert Vorstman en Willem L. van de Watering. Het op pag. 46 van deze catalogus afgebeelde schilderij heeft rechts een vrijwel identiek beurtschip met passagiers met schuin ervoor een ander schip. Ook het beurtschip met breefok is op het schilderij van Bakhuizen op dezelfde wijze afgebeeld. Op 6 mei 1997 werd bij Sotheby's te Amsterdam een schilderij geveild (lot.nr. 32) dat door Willem van de Watering is toegeschreven aan Wigerus Vitringa, met name op grond van de zware luchten die karakteristiek zijn voor Vitringa. Een vergelijkbaar schilderij van Vitringa (met dezelfde luchten) is op 2 febr. 1974 geveild bij Sotheby's te Londen (lot.nr. 68). De overeenkomst tussen het schilderij in het museum en het schilderij dat is afgebeeld in de veilingcatalogus van 6 mei 1997 is opvallend. Niet alleen komt het beurtschip met passagiers en de vissersboot er op vrijwel identieke manier op voor, maar ook de overeenkomsten in het schilderen van de golven (licht en donker in groot contrast) en van de wolken zijn groot. In een brief van 18 juni 1997 stelt mevr. drs. C.J.A. Wansink (Afd. Schilderkunst van de Rijksdienst Kunsthistorische Dokumentatie) dat het schilderij in het museum 'te oordelen naar de uitvoering niet van Bakhuizen kan zijn' en dat het 'enige karkateristiek trekken' vertoont 'van Vitringa, zoals de behandeling van de wolken en de grote lichtdonker contrasten in de golven'. mevrouw Wansink is 'van mening, dat het heel goed een werk van Vitringa zou kunnen zijn'.
Collectie Fries Scheepvaart Museum, bruikleen Ottema-Kingma Stichting.

Identificatie
Titel
Wigerus Vitringa – Zeegezicht met beurtschip en spiegeljacht.
Objectnummer
FSM-G-019
Trefwoorden
Beurtschepen, Scheepsafbeeldingen, Spiegeljachten
Hoogte
70.5 cm
Breedte
89.0 cm
Vervaardiging
Vervaardiger
Wigerus Vitringa
Datering
1678 - 1710
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema