Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Maquette van de scheepswerf van Douwe Yntjes Wijbrands te Hindeloopen.

Sipke Huismans

Maquette van de scheepswerf van Douwe Yntjes Wijbrands te Hindeloopen. Naast het hellinghuis staat de loods, waarin de schepen werden gebouwd. De stenen uitbouw aan de houten loods was de vuurhoek, de plaats waar de boegen voor de schepen werden gebrand. Vrijstaand is het kromhouthok. Daar was de opslag van de stukken hout, die op hun voor de scheepsbouw geschikte vorm werden ingekocht. De werf heeft twee langshellingen. Op de grote helling ligt een botter met visserij nummer LE 21. op de kleine helling ligt een Staverse jol met visserij nummer HI 17. Tussen de jol en de Wieringeraak is een boatsje te zien. Voor de loods ligt een hellingbak. Voor de aak ligt een snik. Aan de dijkskant liggen nog twee schpen: een tjotter en een Hindelooper boatsje. Het werkterrein is gestoffeerd met stophout, putsen, bezems, dommekrachten en ander gereedschap.
De werf van de familie Wybrands was gevestigd aan de Nieuwe Weide te Hindeloopen. Sinds 1957 is er de Skipshelling van Iege Blom gevestigd. De maquette geeft een beeld van hoe de werf er rond 1920 uitzag.
Oorspronkelijk had de werf één sleephelling, maar aan het einde van de 19de eeuw werd naast de loods op de gedempte Dijksloot een tweede grote sleephelling gebouwd. De werf werd door Douwe Yntjes Wybrands tot zijn dood in 1956 gedreven. In 1920 ging hij een vennootschap aan met zijn vader. Blijkens de akte van vennootschap bracht de zoon toen zijn arbeid en vlijt in en vader behalve zijn arbeid en vlijt ook de werf, de gereedschappen, voorraden enz. Deze vader, Yntje Douwes Wybrands, stond in een lange scheepsbouwerstraditie. Een deur uit 1696, die tot 1964 deel uitmaakte van de werfgebouwen, droeg de initialen W.D., die van de voorvader en scheepsbouwer Wiebe Douwes zouden zijn.
In de 19de eeuw waren er in Hindeloopen nog drie werven, die alle gedreven werden door leden van de familie Wybrands. Yntje Douwes Wybrands, wees geworden na een cholera-epidemie, nam op jonge leeftijd de werf, waarvan de maquette een beeld geeft, over van zijn oom Tjalke Yntjes Wybrands, later kocht hij van een andere oom, Sjoerd Ynte Wybrands, een tweede Hindelooper werf, waar veel sloepen werden gebouwd voor de grote vaart en voor rekening van Amsterdamse reders. Een derde Hindelooper werf, waar vissersbootjes, pramen en sloepen werden gebouwd, kocht hij van Wibe Foppes Wybrands.
Yntje Douwes Wybrands bouwde aken voor Wieringer vissers en verder botters, blazers en kleine vracht- en beurtschepen. Tjalken liepen er op zijn werf niet van stapel. De loods was te klein om ze daarin te kunnen bouwen.
De botter met visserijnummer LE 21 is van Andries Fleer uit Lemmer. Het schip moet een beurt hebben (krabijzers, bezem, put). De Wieringeraak is net te water gelaten (water in de bun). In de Staverse jol HI 17 zijn nieuwe kimboegen geplaatst. De jol zal worden geteerd. De helling is op slot met een ketting het trektouw van de helling is opgeborgen. Het boatsje is van Harmen Simonides, de winkelman. De snik is van Ynske Knilleske, aardappelhandelaar te Hindeloopen. de tjotter is van een binnenvisser. Het Hindelooper boatsje is van een zeevisser.
Bouwer Sipke Huismans werd geboren op 23 december 1920 en overleed op 19 december 1995.

Identificatie
Titel
Maquette van de scheepswerf van Douwe Yntjes Wijbrands te Hindeloopen.
Objectnummer
FSM-1989-195
Objectcategorie
Maquettes, Modellen
Trefwoorden
Hindeloopen, Scheepsbouw, Scheepsmodellen
Breedte
68.0 cm
Vervaardiging
Vervaardiger
Sipke Huismans
Datering
1989
Meer informatieMinder informatie