Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

G. du Pon, Leeuwarden – geschilderd behangsel voorstellende de Dokkumer Ee.

Gerhardus Du Pon

Geschilderd behangsel. Afbeelding van de Dokkumer trekvaart bij Snakkerburen. Op de voorgrond door een man getrokken boot met daarin een vrouw. Op de achtergrond een trekschuit die wordt getrokken door een paard met daarop een ruiter. Aan de horizon een torenspits. Links een boerderij. Ervoor een kakebonk en vee. Rechts een kade met een industrie molen. Op de kade een aantal mensen en huisdieren.
Gerhardus du Pon werd in 1773 burger van de stad Leeuwarden en hij heette bij zijn inschrijving in het burgerboek afkomstig te zijn uit Blesdijke. Zijn naam werd inderdaad in het doopboek van Blesdijke gevonden: '1746, 12 Juny - gedoopt Jan du Pons kindt en genoemt Gerhardus'. De schilder was in Leeuwarden reeds eerder aktief. In 1765 vervaardigde hij voor het stadhuis aldaar al reeds een schoorsteenstuk met als voorstelling de geschiedenis van Jephta. Ook in 1765 verscheen er een advertentie in de Leeuwarder Courant, waarin hij aanbood de jeugd tekenles te geven. Hij trouwde op 26 juni 1768 in Leeuwarden met Anna Leiber. Hij stierf op 19 sept. 1777. De weduwe zette de zaak in behangsels voort met een meesterknecht. De zaak liep waarschijnlijk niet voorspoedig. In 1791 liet ze zich beëdigen als vroedvrouw.
Het schilderij is afkomstig uit het in 1767 gebouwde herenhuis van Jan Zeeper aan de Deinumer Suupmarkt (Nieuwstad 53) te Leeuwarden. De op het behang afgebeelde molen was in bezit van Jan Zeeper. Hij had een zeepziederij achter zijn huis. In 1770 kocht hij drie pondematen land in Snakkerburen en liet er de oliemolen De Drie Kronen bouwen. Op de romp van de molen is het jaartal 1770 terug te vinden. Op het wiekenkruis staat 'AN/NO/17/71'. Zeeper liet de molen afbeelden op het behang dat een plaats kreeg in de zaal die hij in 1767 had laten bouwen tussen zijn woning en de fabriek. De gevelsteen in de molen kreeg later een plaats in de fabriek die op de plaats van de molen kwam te staan, maar bevind zich nu elders in Leeuwarden. De boerderij op het schilderij is de boerderij Vierhuis. Ervoor een herenkamer waar de eigenaars uit de stad konden recreëren. In 1663 werd de boerderij gekocht door Philip Ernst Vegelin van Claerbergen. Zijn nazaten lieten de boerderij in 1758 verbouwen. De kakebonk voor de boerderij was een walviskaak, die voor het vee diende als rospaal. De torenspits die aan de horizon is te zien is de kerk van Britsum

Identificatie
Titel
G. du Pon, Leeuwarden – geschilderd behangsel voorstellende de Dokkumer Ee.
Objectnummer
FSM-1985-058
Trefwoorden
Leeuwarden, Scheepsafbeeldingen, Snakkerburen, Trekschuiten
Hoogte
217.0 cm
Breedte
377.0 cm
Vervaardiging
Vervaardiger
Gerhardus Du Pon
Datering
1771
Meer informatieMinder informatie