Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Jan Rienstra, Sneek – Drie zilveren sleutels aan een ketting.

Jan Rienstra

Drie gladde zilveren sleutels, bijeengehouden door een ketting. Van een van de sleutels is de baard verbogen.
De sleutels werden vervaardigd om aangeboden te worden aan koning Lodewijk Napoleon bij zijn bezoek aan Sneek, dat evenwel geen doorgang vond. Koning Lodewijk Napoleon van het Koninkrijk Holland had in 1808 het plan de stad Sneek te bezoeken. Daartoe werden voor de burgemeesters vier staatsiedegens gemaakt. Het stadsbestuur gunde de opdracht aan vier zilversmeden: Daniël van Peel, Ulbe Heeringa, R. Rienstra en Stephen de Haan. Ook werden er drie zilveren sleutels gemaakt door Jan Rienstra: de sleutels van de stad (noorderpoort, Oosterpoort en Waterpoort), die de koning zouden worden aangeboden. Het bezoek van de Koning ging echter niet door. Rienstra kreeg de opdracht op 6 aug. 1808. Er was onenigheid met de stad Leeuwarden over de betaling van zijn rekening. Op 31 dec. 1810 werd vermeld dat f. 50-2-0 betaald was aan Rienstra. De rekening komt echter op 2 mei 1811 weer in de boeken voor. Jan Pieters Rienstra. Geboren Sneek in 1745. Zoon van Pieter Rienstra en Eeke Ypes. Trouwde (1) met Ymke Bouma in 1771. Trouwde (2) met Akke Nijland. Meester te Sneek in 1771. Ingeschreven in de keurkamer Sneek in 1807. Overleden op 20 febr. 1832. In 1772 vestigde hij zich in de Poststraat te Sneek. Was burger sergeant en lid van de Raad.
Collectie Fries Scheepvaart Museum, bruikleen Gemeente Súdwest-Fryslân.

Identificatie
Titel
Jan Rienstra, Sneek – Drie zilveren sleutels aan een ketting.
Objectnummer
FSM-1980-066
Trefwoorden
Koninklijke bezoeken, Sneek, Zilver
Materialen
zilver, metaal
Vervaardiging
Vervaardiger
Jan Rienstra
Datering
1808
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema