Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Doodsbaar van het vissersgilde uit Stavoren, speciaal voor kinderen.

onbekend

Doodsbaar van het vissersgilde uit Stavoren. De baar is gemaakt voor het begraven van kinderen. Op de lange zijden is op een geprofileerde regel een rode band geschilderd en daarop in witte, cursieve letters 'Gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap / eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van welke gij zeggen zult ik heb geen lust in dezelve' (Prediker 12:1). Hieronder afbeeldingen van een zandloper, een doodskop, het wapen van Stavoren en twee banderolles met daarop 'D'Visschersbaer' en 'kinderbaar'. Op de zijschotten in naieve trant geschilderde medaillons met voorstellingen van vissersschepen met sprietzeilen.
Uit de spelling van de teksten en de overgeschilderde banderolles blijkt dat de baar laat 18de-eeuws is. De beschildering is waarschijnlijk in de 20ste eeuw aangebracht naar voorbeeld van een oudere. De oude verflaag tekent zich nog in reliëf onder de nieuwe af. Alleen de beschilderingen in de medaillons lijken ouder te zijn.
Collectie Fries Scheepvaart Museum, bruikleen Vissersvereniging Stavoren.

Identificatie
Titel
Doodsbaar van het vissersgilde uit Stavoren, speciaal voor kinderen.
Objectnummer
FSM-1988-298
Trefwoorden
Geschiedenis Friese scheepvaart, Gilden, Kinderen, Stavoren, Visserij
Breedte
58.0 cm
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1775 - 1825
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema