Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Thomas Gonggrijp – Schilderij, portret van Jetske Gonggrijp.

Thomas Gonggrijp

Schilderij. Olieverf. Portret en trois quart, ten halve lijve, zittend. De geportretteerde is Jetske Gonggrijp. Ze is gekleed in een gebloemd sitsen jak, ze draagt een slingerdoek en een kanten luifelmuts (Duitse muts). In de rechterhand een witte anjer. Linksboven een gekroond wapen: rechtonder een goudkleurige wassenaar (halve maan) en twee zespuntige sterren op blauw fond, rechtsboven en linksonder een goudkleurige korenschoof op wit fond. Het wapen is omgeven door acanthusloof. Onder het wapen een banderol met het devies 'EN PAINE CROISANT'.
Jetske Gonggrijp. Geboren Sneek 4 april 1734, overleden Sneek 1753, na de bevalling van een dood kind van het vrouwelijk geslacht. Zij trouwde toen zij 15 jaar was, op 12 oct. 1749 te Sneek met Jean François de Vassy, die 29 jaar oud was. De signatuur vermeldt dat zij 19 jaar was bij haar huwelijk ('AETAT. XIX'). Dat kan niet kloppen. De signatuur is dan ook overgeschilderd en vernieuwd (letters en kleur zijn anders). De oude signatuur tekent zich nog af onder de nieuwe.
- Jean François de Vassy. Geboren te Axel 18 mei 1720. Bij zijn huwelijk was hij luitenant in dienst der Nederlanden. Na de dood van Jetske Gonggrijp hertrouwde hij Maria Catharina de Jager. Overleden te Nijmegen 30 jan. 1775. Zijn wapen is op het portret van Jetske Gonggrijp afgebeeld.
- Thomas Gonggrijp. Geboren Sneek 2 juli 1730, overleden Leeuwarden 19 maart 1814. Samen met zijn broer Tjalling was hij glasschilder. Ook vervulde hij ambten in het stadsbestuur van Sneek: vroedsman en bouwmeester. Hij trouwde op 12 febr. 1764 met Anna Maria Munniks uit Joure. Hij trouwde voor een tweede maal op 16 juni 1765 met Sietske van den Berg uit Heerenveen (1728-1814). Uit het laatste huwelijk werd een dochter Anna geboren (12 mei 1766).
De schenkster, Minke A. de Visser uit Groningen, was conservatrice van het Groninger Museum. Zij stamde af van de familie Gonggrijp. Haar moeder was Anthonia Johanna van Gonggrijp Bungenberg. Zij was in 1870 te Sneek geboren als dochter van Otto George Bungenberg (1830-1902), directeur van het postkantoor te Sneek, en Minke Jans ten Cate van Gonggrijp (geboren 1841). Laatstgenoemde was de dochter van Jan ten Cate van Gonggrijp (1807-1888) en Anthonia Johanna Beckering (1807-1887). Jan ten Cate van Gonggrijp was zoon van Teetse Gonggrijp (1772-1838) en Minke Jans te Cate (1770-1838) uit Sneek. Teetse was zoon van de glasschilder Tjalling Gonggrijp en Elisabeth Teetses de Haan (overleden 1795).
"Er is een familiebijbel, waarin Pytter Noyon (de vader van Joseph Noyon, wiens portret is genummerd G-108) schrijft over het huwelijk van Jetske Gonggrijp. [12 okt. 1749] ""was out 15 1/2 jaar doe sij de Bruut was"". Op 1 febr. 1753 moet hij dan echter vermelden dat zijn van ëen Doodt Kint verlost is, sijnde een Dogtertie"" en dat zij zelf op 4 februari 's morgens tussen 11 en 12, oud 18 jaar en 10 maanden gestorven is, zijnde getrouwd geweet 3 jaar en 3 maanden met Jan Fransois de Vassy"". (citaten uit het boek van Madlon d'Aulnis - pag. 79)."
"Bij de restauratie van het schilderij in 2003 door Wil Werkhoven is ontdekt dat het opschrift ""Thomas Gonggrijp fecit / Aetatis XIX Anno 1749 No. 1"" een latere overschildering is. Het opschrift slaat niet op de geportretteerde Jetske maar op de portretteur Thomas Gonggrijp. Onder het opschrift was nog het oude opschrift zichtbaar: ""ANNO MDCC (XXXXIX)"

Identificatie
Titel
Thomas Gonggrijp – Schilderij, portret van Jetske Gonggrijp.
Objectnummer
FSM-G-153
Trefwoorden
Topografie en portretten Sneek en omstreken
Hoogte
56.0 cm
Breedte
46.0 cm
Vervaardiging
Vervaardiger
Thomas Gonggrijp
Datering
1749
Meer informatieMinder informatie