Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Verkoping bij strijkgeld van scheepsparten van drie kofschepen, een smakschip en een driemast galjootschip, te Workum 29 maart 1792

Volkert van der Plaats

Aankondiging van verkoping bij strijkgeld van scheepsparten van acht schepen, in de herberg het Wapen van Amsterdam te Workum op 29 maart 1792.
1. 1/32ste in een kofschip Goed Vertrouwen genaamd, door Foppe Gerkes Hingst als schipper gevoerd, onder directie van koopman Auke Jacobs te Stavoren als boekhouder, dit schip in 1784 nieuw uitgehaald, op de werf van Klaas Doedes in Comp te Harlingen gemaakt, lengte over steven 90 voet, wijd 22 voet, hol 10 1/2 voet.
2. 1/32ste in een smakschip Johannes Hannema genaamd, door Marten Yemes van Makkum als schipper gevoerd, onder directie van koopman Tjalling Wynalda te Makkum als boekhouder, in 1779 uitgelaad, lenge steven 80 voet, wijd 20 voet, hol op zijn uitwatering 9 1/2 voet.
3. 1/3 in 1/32ste in datzelfde schip door Marten Yemes gevoerd.
4. 1/3 in 1/40ste in voornoemd smakschip.
5. 1/3 in 1/16de in hetzelfde smakschip.
6. 114/400ste gedeelten in een driemast galjootschip de Vrouwen Wiarda en Wynalda, door Gerben Sybes als schipper gevoerd, voormaals onder directie van Schelte Wybenga te Harlingen, doch nu Tjalling Wynalda te Makkum als boekhouder, in 1787 nieuw uitgehaald, op de werf van Uilke Pieters te Makkum gemaakt, lengte steven 111 voet, wijd 27 1/4de voet, hol 15 voet.
7. Twee 1/24ste porties in een kofschip, Vrouw Trijntje genaamd, door Albert Arjens van Workum als schipper gevoerd, onder directie van Ds. Hoekema te Workum als boekhouder, in 1785 nieuw uitgehaald, op de werf van Klaas Doedes in Comp. te Harlingen gemaakt, lengte steven 94 voet, wijd 22 voet, en hol 10 1/2de voet.
8. Vier 2/30ste porties (in 4 bijzondere posten) in een kofschip, door Koert Barends als schipper gevoerd, onder directie van de koopman Bonne Ates te Workum als boekhouder, in 1785 nieuw uitgehaald, op de werf van Klaas Doedes in Comp. te Harlingen gemaakt, lengte steven 94 voet, wijd 22 voet, hol 1/2de voet.
NB de strijkgelden zullen bij de schrijvinge worden gemeld.
Wie daar gadinge maakt, koome op donderdag den 29 maart 1792, des morgens van 10 tot 11 uuren bij de Schrijvinge, en des middags van 1 tot 2 uuren, bij den finalen palmslag, in den Herberg Het Wapen van Amsterdam te Workum en koop op conditien als dan voor te leezen, en inmiddels te verneemen bij den sekretaris A.J. Conradi, en den advocaat W.J. Hanekuyk te Harlingen.
[gedrukt] Te Harlingen, ter drukkerye van V. van der Plaats, 1792.

Watermerk: Pro Patria Eiusque Libertate / Vryheyt / P.S.. Randschrift "Pro Patria [...]" rond gekroonde ronde cartouche waarin leeuw en tekst "Vryheyt"; initialen P.S.

Bruikleen Stichting Familie Hanekuijk, HK-6

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Verkoping bij strijkgeld van scheepsparten van drie kofschepen, een smakschip en een driemast galjootschip, te Workum 29 maart 1792
Objectnummer
HK-6
Objectcategorie
Aankondigings- en reclamedragers
Vervaardiging
Vervaardiger
Volkert van der Plaats
Datering
1792
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema