Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Bruilofts-lied toegewijd aan den Heer Hendrik Reinier Snijder en Mejuffouw Teuntje Oolgaard, in den echt vereenigd te Harlingen den 19de van Wintermaand 1811 (titel op object)

onbekend

Bruilofts-lied ter gelegenheid van het huwelijk van Hendrik Reinier Snijder en Teuntje Daniels Oolgaard, 19 december 1811. Blindstempel: Oolgaard en Zoon / Harlingen.
Tekst in drie strofen:
1. Hier op dit feest aan dezen disch, / Is vriendschap onze leus; / Daar, waar dezelve hart'lijk is, / Daar boeit zich onze keus. / Dat nu de gulle vrolijkheid, / Onz'harten thans verheugd, / Ook werd alhier de disch bereid / Tot algemeene vreugd (bis).
2. Komt, schenken wij intusschen maar / De beker tot den rand! / En wenschen hier mee 't jonge paar; / Geluk in d'Echtenstand! / Als deugd hu doel bestendig zij, / Dan wacht ook zeker haar, / Al het geluk en Heil dat wij / Hun wenschen met elkaar (bis).
3. Leeft lang te zaâm, leeft welgemoed, / En mag onz' wensch bestaan; / Dan zet gij nimmer uwen voet / Op doorenige paên. / Maar waar dat gij ook treed, / Uw pad zij steeds met roze blaên, / Uw weg met Heil bekleed. (bis).

Het lied is mogelijk later dan 19 december 1811 overgeschreven op papier van de firma Oolgaard en Zoon, distillateurs te Harlingen. Het echtpaar Hendrik Reinier Snijder en Teuntje Oolgaard (1791-1868) woonde met vader Daniel Oolgaard op Kleine Bredeplaats 5 te Harlingen.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Bruilofts-lied toegewijd aan den Heer Hendrik Reinier Snijder en Mejuffouw Teuntje Oolgaard, in den echt vereenigd te Harlingen den 19de van Wintermaand 1811 (titel op object)
Objectnummer
005890
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1811 - 1850
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema