Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Silhouet portret van Johannes Stijl (1759-1802), 1781

Silhouet portret van Johannes Stijl (geboren 1759, overl 1802), theologisch student 1781, later predikant, met verklarend handschrift (brief) van Jan Hannema (1746-1825). Portretje en brief zijn beide met zegels in rode was met initialen JH (Jan Hannema) vastgehecht aan een groter blad papier.

De brief: "Zie hier het Afbeeldzel van Do[minee] Stijl niet Simon maar Johannes. daar is wel een broer Simon geweest, maar dat was niet veel, die wierd stokvischkoning genoemd, en heeft kort na zijn huwlijk de zee gekozen, zijn vrouw heeft altijd bij haare Vader Jetze Jelles Boomsma, op de Brouwergragt gewoond. Zo dat ik denk u vader wel na D[octo]r Stijl genoemd zal geweest zijn, u Oom Jelle is na de vader van die genoemd. Grietje Stijl meen ik wel de Moeder van uwe Grootmoeder geweest is, van zich zelf Grietje Johannes Hannema, zuster van oude Sjoerd Hannema dat komt met de naam van Johannes ook wel uit daar ik twee Johannes Hannema gekend heb. dit tot u naricht."

Johannes Stijl (1759-1802), zoon van Simon Simons Stijl (1713-1794) en Grietje Johannes Hannema (1723-1796).

De doopsgezinde Antje Boomsma (geb Harlingen 1753), dochter van mr glazenmaker Jetse Jelles Boomsma en Aagje Douwes, trouwde voor het Gerecht Harlingen 28 augustus 1780 met Simon Simons Stijl (geb 9 februari 1757, overl 17 oktober 1792). Deze Simon Stijl had de bijnaam van stokviskoning. Volgens het briefje heeft Antje Boomsma altijd bij haar vader op de Brouwersgracht [Brouwersstraat 18] gewoond. Ze overleed 15 oktober 1812 in huis E-037 [Voorstraat 30].

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Silhouet portret van Johannes Stijl (1759-1802), 1781
Objectnummer
005770
Objectcategorie
Portretten
Materialen
inkt, papier, was
Vervaardiging
Meer informatieMinder informatie