Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Huwelijksaankondiging, Harlingen 22 februari 1782, geadresseerd aan de heer van Eysinga, Grietman van Haskerland te Leeuwarden

onbekend

Gedrukte en ingevulde huwelijksaankondiging, Harlingen 22 februari 1782.
Opschrift in pen in bruin op de adreszijde: "Hoog Wel geboore Heer, De Heer van Eysinga, Grietman van Haskerlandt, etc. etc. tot Leeuwarden." met twee zegels in rode was.

Opschrift verso: "Hoog Welgebooren Heer en Neef!
Voorneemens zijnde, onder inwachtinge van 's Hemels zegen, en met volkomen genoegen van wederzijdsche Vrienden, een wettig Huwelijk aan te gaan: waarvan de eerste proclamatie zal zijn op Zondag den 24 February; hebben wij het van onzen pligt geacht U Hoogwelgetr. hier van kennisse te geeven.
Ons flatteerende dat deeze onze alliantie U Hoog Welgetr. niet onaangenaam zal zijn, en na ons in U Hoog Welgetr. vriendschap te hebben aanbevoolen, hebben wij de eer met alle hoogachting te zijn,
Hoog Wel geboore Heer en Neef!
U Hoog Wel Getr. Onderdaanige Dienaar en Dienaares,
Harlingen den 22 February 1782.
De Grietman van Eysinga van Haskerlandt."

Onbekend is welke personen in het huwelijk zullen treden. Mogelijk Fredrik Theodoor Ernst grave van Limburg Stirum, kapitein in het Regiment van de heer Generaal Majoor Baron de Nostitz, wonende te Harlingen, trouwt voor het Gerecht Harlingen en in de Hervormde gemeente Harlingen 3 maart 1782 met Catharina Wilhelmina van der Haar, wonende te Harlingen.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Huwelijksaankondiging, Harlingen 22 februari 1782, geadresseerd aan de heer van Eysinga, Grietman van Haskerland te Leeuwarden
Objectnummer
005595
Objectcategorie
Aankondigings- en reclamedragers
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1782
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema