Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

’t Geheim Committé der Zaamgezwooren Oranje Friesen 1782 (titel op object) Spotprent op prins Willem V en zijn aanhang, 1782

onbekend

Gravure, spotprent op prins Willem V en zijn aanhang, getiteld "'t Geheim Committé der Zaamgezwooren Oranje Friesen 1782".

In het interieur van een kamer met twee kroonluchters, links ramen met gordijnen en in het midden en rechts een deur, een gezelschap mannen en één vrouw. Door de geopende deur in het midden komt prins Willem V van Oranje binnen. Van links naar rechts: Grietman IDEMA, Premier P. Camper Proff Hon, van Lid den Duyvel, A. LIJKLAMA a Nijholt Vrijheer van SODOM, Jr. Ch. BIGOT, P. Wierdma not. aud. mil. met in zijn hand een "Plan om Friesland onder 't JUK te brengen', Grietman v.d. HAAR van Camper Nieuwland, met een zweep en een tas waarop JOCHEM, R. ACRONIUS Med. Doctor, MESSALINA SCHEPPER geb. SCHELTINGA, Grietman SCHEPPER de HOORNDAAGER, op een ezel gezeten "'t Graauwtje van de Maagd van ORLEANS." Op de grond liggend tegen over elkaar, met zadels op hun rug: F.W. van HAMBROICK Protector der Hoerenwaarden, en Col. PLETTENBERG, met tussen hen in een blad papier waarop staat Rechten en Vrijheeden des Frieschen Volks.

Onder de voorstelling gefingeerde namen van vervaardigers: l.o. Went invenit; r.o.: H.W. Plettenberg delineavit; r.o.: 's HAGE bij P.F. GOSSE / Libraire de la Cour avec Privilége, / de Son A. Serenisime.

Onder de voorstelling een gefingeerde opdracht van 1 oktober 1782: OPGEDRAAGEN / Aan / De WelEd. Gestrenge Heeren / MR. PIETER VAN BLEISWIJK / Raadpensionaris van HOLLAND etc etc / Mr. HENDRIK FAGEL / Griffier van H.H. MOG. / En / Mr. IGNATIUS JOHAN VAN HEES. / Secretaris van den Raad van Staaten. / Getrouwe Voorstanders van ORANJE en Liefhebbers van Kunsten. / Harlilngen 1 October 1782. Door Hun Wel.Ed. Gestr. Onderd. Dienaar / JOEKOENUS Scipslaper te HARLINGEN. / Dit 't Cabinet van Jr HANS WILLEM van AIJLVA Grietman van 't BILD, dog door de Braave Boeren als volmagt bedankt.

De voorstelling van de prent wordt uitgelegd in een "beknopte Verklaaring" en in een pamflet getiteld "De Friesche Volk-stem" (invnr 005598).

Aan de linkerkant van het blad ontbreekt een stuk van de marge. Rechts onder de afbeelding een stempel "Friesch Genootschap / AFGESCHAFT".

Spotprent op de Oranjegezinde partij in 1782. Patriottentijd in Nederland 1780-1789.
Grietman Idema =
Premier P. Camper = med dr Petrus Camper.
A. Lyklama a Nijholt Grietman van de Haar van Camper Nieuwland =
R. Acronius Med doctor =
"Messalina Schepper geb Scheltinga" = Amalia van Scheltinga (geb Heerenveen 08-05-1742, overl ???), getrouwd Heerenveen 13-06-1762 met Emile Josinus de Schepper (1736-1790).
"Grietman Schepper"= Emile Josinus de Schepper (1736-1790).
F.W. van Hambroick =
Col. Plettenberg =

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
’t Geheim Committé der Zaamgezwooren Oranje Friesen 1782 (titel op object) Spotprent op prins Willem V en zijn aanhang, 1782
Objectnummer
005589
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1782
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema