Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Zilveren geboortelepel voor Fokje Riemers Lamminga (1815-1887), door Feike Jans Baarda (1798-1830), 1826-1830

Feike Jans Baarda

Zilveren geboortelepel, voor Fokje Riemers Lamminga (1815-1887), door zilversmid Feike Jans Baarda (1798-1830) werkz Franeker 1826-1830.

Op de steel staat een vrouwenfiguur met een kind op de linkerarm en een kind aan haar linkerzijde. In haar rechterhand houdt ze een palmtak (personificatie van De Liefde).
Steelbekroning: De Liefde.
Steeltype: gevlochten.
Inscriptie op de bolle kant van de lepel: Fokje R. Lamminga is gebooren den 17 October 1815 (schrijfletters). Meesterteken: 59 / FB.
Gehalteteken: 2e gehalte, Minervakop.

Fokje Riemers Lamminga (geb onder Almenum (gem Barradeel), 15 oktober 1815, overl Harlingen 24 januari 1887), dochter van Riemer Jacobs Lamminga en Bieuwkje Dirks van der Woude; trouwt 27 jr oud te Harlingen 11 juni 1843 met Rinse Abrahams de Ruiter (geb Harlingen 14 maart 1816, overl Harlingen 1 augustus 1890), 27 jr, zoon van Abraham Frederiks de Ruiter en Gerritje Pieters. Ze woonden o.a. Kleine Bredeplaats 18 en Noorderhaven 78. Rinse Abrahams de Ruiter was zaakwaarnemer en steenfabrikant. Als zaakwaarnemer werkte hij gedurende 20 jaar bij notaris Hanekuijk te Harlingen. De families hadden ook een belangrijk aandeel in het kerkelijk leven. Het zondagsschoolwerk begon op 1 augustus 1869 in de timmerwinkel van de familie Lamminga, Brouwersstraat 18.

Kinderen van Rinse Abrahams de Ruiter en Fokje Lamminga:
1. Riemer de Ruiter, zoon (geb Harlingen 27-8-1849)
2. Pieter Daniël de Ruiter, zoon (geb Harlingen 7-3-1851), trouwt Harlingen 28-11-1878 Hidtje Tromp, 31 jr, geb Woudsend, dochter van Lykle Ages Tromp en Janke Douwes Kuipers. Pieter Daniël de Ruiter wordt na het overlijden van Solco Ages Tromp directeur van tabaksfabriek de Groenlandsvaarder te Harlingen.
3. Jakob de Ruiter, zoon (geb Harlingen 18-5-1855) trouwt Harlingen 3-7-1879 Jantje Lamminga (geb Harlingen), 29 jr, dochter van Murk Riemers Lamminga en Hendrikje Hoekstra.
4. Rinse de Ruiter, zoon (geb Harlingen 21-10-1856).

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Zilveren geboortelepel voor Fokje Riemers Lamminga (1815-1887), door Feike Jans Baarda (1798-1830), 1826-1830
Objectnummer
005564
Objectcategorie
Gelegenheidslepel
Vervaardiging
Vervaardiger
Feike Jans Baarda
Datering
1826 - 1830
Meer informatieMinder informatie