Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Gegoten loden beschilderde plaat van Schelte Fontein, burgemeester Harlingen 1672, met het familiewapen Fontein

onbekend

Gegoten loden beschilderde plaat met het familiewapen Fontein, voor burgemeester Schelte Fontein, 1672.
Voorstelling: Onder drie opengewerkte, met geometrische motieven versierde spitsbogen, bevinden zich twee personages die ter weerszijden van een wapenschilod een soort rituele handeling verrichten. In de linker- en rechterhoek onder deze personen staan respectievelijk de letters A en W: De voorstelling: links een geknielde man en profil naar rechts gewend, rechts een gekroonde vrouw en profil naar links gewend, met in haar linker hand een zwaard, haar rechterhand op het familiewapen Fontein rustend. Onder de voorstelling verdiept in het lood het opschrift in Latijn: "AUCTORITATE / TUA NOBIS OPUS EST / SCHELTE FONTEIN / BURGEMEISTER / HARLINGEN Ao 1672.
(vertaling: Wij hebben uw gezag nodig / we kunnen niet zonder uw gezag Schelte Fontein, Burgemeester Harlingen Ao 1672).
De plaat is overschilderd.

"Wij hebben uw gezag nodig" is een passage uit een klassieke eedsformule, die ondermeer al bij de befaamde Romein se staatsman Cicero (106-43v Ch.) te lezen is.

Tot nu toe zijn er bij de schenker W. Fontein vijf van dergelijke loden burgemeestersplaquettes bekend:
1. Reynier Everwijn, schepen en raed (?), Aernhem 1611.
2. Van Ittersum, 1611.
3. Schelte Fontein, burgemeester Harlingen 1672.
4. Abraham van den Heuvel, Pensionaris Maestricht, zonder jaartal (geb Maastricht 1699, overl Maastricht 1762). 18e eeuw.
5. [Pieter] Tetrode, Harlingen 1795. (in de jaren 1980 aanwezig bij mevr W.L.T. Tetrode, Vaartweg 130 1218 SX Hilversum).

Literatuur: A.M. Koldeweij, "De eedsaflegging van Abraham van den Heuyvel, Brabants pesionaris van Maastricht", in: Antiek, jrg 20, no 8, maart 1986, blz 509-512.

6. een zesde loden beschilderde plaat bevindt zich in de voormalige woning van Gisele Waterschoot van der Gracht in Amsterdam.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Gegoten loden beschilderde plaat van Schelte Fontein, burgemeester Harlingen 1672, met het familiewapen Fontein
Objectnummer
005482
Objectcategorie
Wapenschilden
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1794
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema