Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Notificatie, verbod op Nieuwjaarwenschen op den Eersten Januarij, afgekondigd te Harlingen 20 december 1858.

Jan Frederik Valentin Behrns

Ingelijste aankondiging van verbod op Nieuwjaarwensen, Harlingen 20 december 1858.
De tekst: Notificatie. De BURGEMEESTER der Gemeente HARLINGEN, in aanmerking nemende dat de giften, door de inowners dezer gemeente gegeven aan de zoogenaamde Nieuwjaarswenschers, niet beantwoorden aan het doel, waartoe dezelve worden geschonken, maar aanleiding geven tot geldverspilling, brengt ter kennis van alle diegenen, welke zulks mogte aangaan, dat het zoogenaamde NIEUWJAARWENSCHEN op den Eersten Januarij, op welke manier ook geschiedende, verboden wordt, welk verbod gestrengelijk zal gehandhaafd worden door alle die middelen, welke bij Burgemeester dienstig zal oordeelen. En is hier van afkondiging geschied, waar het behoort te Harlingen, den 20 December 1858. De Burgemeester voornoemd, P. Adama Zijlstra. Gedrukt bij J.F.V. Behrns.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Notificatie, verbod op Nieuwjaarwenschen op den Eersten Januarij, afgekondigd te Harlingen 20 december 1858.
Objectnummer
005351
Objectcategorie
Aankondigings- en reclamedragers
Vervaardiging
Vervaardiger
Jan Frederik Valentin Behrns
Datering
1858
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema