Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Brief van schipper Claas Doedes aan zijn vrouw Gezina Harmens Mulder te Harlingen, gedateerd Riga 21 september 1805 (moet zijn 1804)

Claas Doedes

Brief van schipper Claas Doedes vanaf zijn pinkschip 'Elisabeth' aan zijn zwangere vrouw Gezina Harmens Mulder te Harlingen, gedateerd te Riga 21 september 1805 (moet zijn 1804), waarin hij meedeelt dat hij deze winter niet bij haar thuis kan zijn.
Transcriptie brief:
Adres: Aan mejffr G. Doedes / ten Huize van de Heer / H:C: Mulder / a Harlingen
(fol 1:) Riga den 21 September 1805 / Lieve Beste Gezina!
door deze word U onderricht dat ik de 16 Sept in Riga ben aangekomen, en den 18de weer een vragt op Frankrijk heb aangenomen met Masten en Hennip voor 30.000 Gl. en voor mij tot een Gratification 85 ducaten, de helft hier in de hand, en de andere helft als ik ter plaatze koom, dus mijn beste alle hoop om deze Winter bij U te zijn, verloren, gij moet nu u zelf maar troosten, zoo veel als mogelijk zoo als ik ook doen moet, hoewel zwaar. Als ik nog 3 of 4 Jaar zo gelukkig vaar; dan ben ik in staat om mij self te helpen, en dan stap ik liever van de Elisabeth af; want wat vergenoegen heb ik in de Wereld? altoos afgescheiden van al wat mij dierbaar is, smaak ik niets geen vergenoegen. Ik behoef U hetzelve niet af te schilderen; want Gij weet hoe onuitsprekelijk en zuiver wij elkander beminnen, dus mijn beste Gezina moet ik U de zuinigheid zo veel als mogelijk recommandere, denk niet mijn dierbre dat ik hetzelve zeg, als of ik het tegendeel bevreesde; neen Lieve, het is om des te eerder mijn eigen man te zijn, waar toe ik tans meer als ooit hoop heb. Bij deze bekomt gij een Wisseltje van 400 Guldens. Zelfs heb ik nog f 600 aan boord, en dan mijn 40 ducatons, daar zal ik handel met doen, en hoop om het zelve te kunnen verdubbelen
(fol 2:) Ik heb ook nog 5 a 600 guldens te goede; dus mijn dierbre kunt gij zien dat we doch niet om sonst arbeiden. In het kort hoop ik tijding van U te ontfangen dat ge bevallen zijnt van een zoon of dochter, alles wat den Hemel wil, en dat ik bij mijne terugkomst het genoegen mag hebben van mijn Moedertje en mijn Kind aan mijn tederbeminnend hart te drukken; doch het is niet goed dat ik mij zaligheden voor stel aan dewelke ik mogelijk nooit geen deel zal hebben. verschoon mij mijn beste Gezina! ik kan niet meer schrijven, ik ben thans meer als ooit neerslagtig; groet onze dierbre ouders van mij, en verzeker hun van mijne kinderlijke Liefde, groet ook onze lieve susters en broeders. Ik blijf intusschen op uw spoedig antwoord wagten en blijf (wat het lot ook over ons besluiten mag) Uwe altoos getrouwe en tederminnende Echtgenoot Claas Doedes.
PS: Met de Jonge Tiktak bekomt ge wat rigase botjes en wat meer? weet ik nog niet.
Groet B[arend]. Visser van mij en zeg hem, dat ik deze vragt aangenomen heb, groet verders alle goede vrinden.
NB UEd bekomt het gemelde geld deze pasdag niet wijl mijn Correspondent geen tijd had om de Wissel klaar te maken.
(fo 3:) Collatum accordat met de pptle [postille ?] / in kennisse van mij Ondergeschr[even] / procureur van Drost en Gerechte / en Gemeente-Bestuur der Stad / Harlingen. / Harlingen 6 December 1805 / T.S. Stephanij [Na vergelijking met het bijgevoegde verzoekschrift voor accoord bevonden met medeweten van mij ondergetekende enz. enz. T.S. Stephanij]

Claas Doedes (geb Hindeloopen 6 december 1780) verongelukte in november 1804 met zijn schip Elizabeth in een storm. Uit Engelse kranten blijkt dat de Elizabeth (Russisch schip) door vuur verwoest werd in de Noordzee, ter hoogte van Cromer, Norfolk, Verenigd Koninkrijk, met verlies van veertien van de achttien bemanningsleden. Overlevenden werden gered door HMS Ranger (Royal Navy). Het schip was op reis van Riga naar Morlaix, Finistere, Frankrijk. (bron: "Ship News. The Hull Packet, nr 932, 20 november 1804. Ship News, The Morning Chronicle (nr 11079), 21 november 1804).
Uit de Sonttolregisters blijkt dat Claas Doedes in 1804 voer tussen Archangel-Londen-Riga (2 aapril 1804), Archangel-Riga-Nantes (9 juli 1804), Archangel-Morlaix-Riga (8 september 1804), en Archangel-Riga-Morlaix (27oktober 1804).

Gezina Harms Mulder (geb Oude Pekela 1782) is in 1797 afgebeeld als 15-jarige meisje met de grote Duitse muts op het familieportret van Harmen Claasens Mulder, Haike Harms en kinderen (collectie Hannemahuis). Gezina Harmens Mulder trouwde met Claas Doedes te Harlingen op 14 november 1802. Op 13 oktober 1804, een paar weken nadat Claas Doedes zijn brief had geschreven, beviel ze van hun dochter Anna Elizabeth Doedes (gedoopt 11 november 1804). Op 19 september 1816 trouwde Gezina Harmens Mulder met de Harlinger stadsmedicus Sicco Popta. Daarbij moesten getuigen verklaren dat ze hadden gehoord dat Claas Doedes met zijn schip was omgekomen in een storm. In 1816 wist men in Harlingen zeker dat Claas Doedes omstreeks november 1804 met zijn schip was verongelukt (getuigenverklaringen in de huwelijkse bijlagen huwelijksakte Gezina Mulder x Sicco Popta 1816, fiche 7).

In het Hannemahuis is ook op een wapenbord met familiewapens van de voogden en voogdessen van het Harlinger Stadsweeshuis het familiewapen van Gezina Popta-Mulder.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Brief van schipper Claas Doedes aan zijn vrouw Gezina Harmens Mulder te Harlingen, gedateerd Riga 21 september 1805 (moet zijn 1804)
Objectnummer
005319
Objectcategorie
Brief
Materialen
papier, inkt
Vervaardiging
Vervaardiger
Claas Doedes
Datering
1804-09-21
Meer informatieMinder informatie