Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Model van een tegelbakkersoven, 19de eeuw

onbekend

Model van een tegelbakkersoven, eikenhout. Het model is afkomstig uit de Harlinger aardewerk- en tegelfabriek van Sybrand Tjallingii aan de Zoutsloot.

Waarschijnlijk is dit het onderste deel van een model van een oven die ook een schoorsteen gekend zal hebben. In de eerste helft van de 19de eeuw werden vaker modellen gemaakt van uit te voeren werken. Het gaf de opdrachtgever een goede indruk van het eindresultaat.

Bruikleen Fries Museum, invnr FM D07248

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Model van een tegelbakkersoven, 19de eeuw
Objectnummer
005114
Objectcategorie
Schaalmodellen
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1800 - 1900
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema