Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Buitenhaven en Havenplein met Leeuwenburg en logement Friso, 1850

Hermanus Siderius

Olieverfschilderij, gezicht op de Buitenhaven en het Havenplein in Harlingen in 1850. Gesigneerd rechtsonder in afbeelding: H. Siderius 1850.
In de Buitenhaven rechts van het gebouw met het grijze dak ligt een stoomschip met hulpzeilen. Twee verschansingspoorten staan open, waardoor de zon op het dek goed zichtbaar is en de verschansing relatief hoog lijkt. Het schip ligt onder stoom, maar is niet beladen. Links ligt een kof of een smak met de naam DE V[ROU(W )]JANTJE.
Rechts onder een hektjalk met daar voor een vissersvaartuig met kortuig in de mast.
Buitengaats een fregat met op de achtergrond een stoomschip.

Gedurende het jaar 1850 komen twee Engelse stoomboten steeds bij Texel binnen. Het betreft: de MAGNET en LORD JOHN RUSSELL (van en naar Londen). Een feitelijk havenbericht uit Harlingen is niet gevonden.
Onderstaand krantenbericht doet vermoeden dat de MAGNET een stoom raderboot is.
Rotterdamse Courant 30-11-1850: De stoomboot Magnet, kapt. T. Colyer, van Amsterdam naar Londen, is heden van de rede van Lowestoffe alhier binnengesleept, met ontzette stuurboord-machine(*); van het vee zijn vele schapen gedurende den overtocht gestorven, de overige zijn geland en het schip zal de reis naar Londen voortzetten. Dit kan betekenen dat het schip op het schilderij de LORD JOHN RUSSELL kan zijn, die ook met vee van Friesland op Londen voer. (Let op de windvanger tussen de grote en voormast, voor extra ventilatie van het ruim.)

Na het verzamelen van de krantenberichten, in onze MARHISDATA archieven gezocht naar de uitgifte van Nederlandse zeebrieven rond 1850. De verrassing was groot dat er geen enkele zeebrief op naam van VROUW JANTJE in die periode is afgegeven. (De laatste was in 1842). Eliminatie extra:
1) De Noord-Hollandse VROUW JANNETJE is ook in eerdere jaren niet in Harlingen geweest.
2) De JUFVROUW JANTJE is ook in eerdere jaren niet in Harlingen geweest.
3) De VROUW JANTJE, F.A. Christoffers uit Carolinazijl is volgens Bureau Veritas 1850 een 1 mast kof 34 ton.
4) De JANTJE, D. Forma is volgens Bureau Veritas 1850 een 1 mast kof 41 ton.

Havenplein 1 is het voormalige Admiraliteitsgebouw Leeuwenburg, Douanekantoor en kantoor van de Rijksontvanger, met links daarvan Havenplein 3: huis en logement Friso (er staat abusievelijk Frico op het bord), in 1853 eigenaar Jan Poll. Onder de figuren op het Havenplein is een wacht met een bajonet herkenbaar.
Het gebouw Leeuwenburg werd afgebroken 1883 voor de bouw van het Kantongerecht (Havenmantsje) in 1884.

Het schilderij is blijkens een notitie op het oude spieraam volgens de familieoverlevering gemaakt in opdracht van Mr Albartus Petrus Deketh (geb Harlingen 4 oktober 1796, overl Den Haag 3 juni 1857), advocaat-generaal bij de Hoge Raad, medeoprichter Fries Genootschap.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Buitenhaven en Havenplein met Leeuwenburg en logement Friso, 1850
Objectnummer
005027
Objectcategorie
Olieverfschildering
Materialen
olieverf, doek
Vervaardiging
Vervaardiger
Hermanus Siderius
Datering
1850
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema