Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Gevelsteen ‘In de Gulde Hant / 1580’, afkomstig uit steegje parallel aan de Vismarkt 1 te Harlingen.

onbekend

Gevelsteen 'In de Gulde Hant / 1580', afkomstig uit steegje parallel aan de Vismarkt 1 te Harlingen. 004995a: Op een blauwe achtergrond een gouden hand, met daarboven het jaartal 1580. 004995b: gouden letters op blauwe achtergrond: "INDE GVL / DE HANT".
Het huis 'waer de Vergulden Handt uitsteeckt' komt voor in een boedelinventaris van wijdschipper Rein Pieters de Haen, overleden Harlingen 1662.
Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Inventarisatieboeken, invnr 205, fol 163v: "Vastigheden [van Rein Pieters de Haen]: [...] Sekere halve huijsinge staende ontrent de Vismerkt naest [bakker] Tierd Bentes [Bonck] daer de Vergulden Handt uythangt, waar van Hylcke Joannes [Hanekuik] d'ander helfte is competerende."
Rein Pieters de Haen x Jancke Sents en Hylke Johannes Hanekuik x Wijntien Hendricks kochten in 1658 een huis op een kelder en de woning erachter, nz. Voorstraat [= Voorstraat 3], omtrent de Vismarkt, door meerderen bewoond. Met mede-gebruik van de steeg ten westen. Ten O. en N. Amelyke Haenties wv Sybren Suyriger, ten W. bakker Tieerd Bentes [Bonk]. Geen grondpacht. Gekocht van grootschipper Marten Martens Blau, voor 1910 GG (Proclamatieboeken, invnr 237, fol 153r, 30 januari 1658).

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Gevelsteen ‘In de Gulde Hant / 1580’, afkomstig uit steegje parallel aan de Vismarkt 1 te Harlingen.
Objectnummer
004995
Objectcategorie
Gevelsteen
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1580
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema