Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Zilveren avondmaalsbeker, door Lolle Jeltes, 1644

Lolle Jeltes

Avondmaalsbeker van zilver, met inscriptie. In de cartouches: geloof, hoop en liefde.
In de bodem twee familiewapens en de initialen: BI RS. Jaarletter N = 1644.

De gladde avondmaalsbeker, die rust op een geprofileerde voetrand, is versierd met een rijke gravering van band- en spitswerk, waarin vogels en fruit zijn opgenomen. In drie cartouches zijn allegorische figuren weergegeven die Geloof, Hoop en Liefde symboliseren. Drie elegante personen, gekleed zoals op prenten van Abraham Bosse, zijn staande op de onderrand gegraveerd: een man met een hoed en mantel, zowel frontaal als 'en profil' afgebeeld, en een vrouw met een vogel op haar hand.
Rondom op de beker is de volgende tekst aan gebracht: "D. Regnerus Lollides Predikant In Kimswart Anno aetatis 79 Minist. In Eccl. Kimsw. 52 / En Geetie olberti sin Huisvrow Anno aetatis 67". Onder de bodem is een alliantiewapen gegraveerd met boven de schildhouder de initialen BI en RS.
Regnerus Lollides (1618-1697) of Reinder Lolles, werd in 1645 vanuit Tjerkgaast beroepen als predikant in Kimswerd. Hij trouwde in 1649 met Geertie Obberti uit Bozum en was 79 jaar oud toen hij op 20 december 1697 overleed. Met "Kimsw. 52" wordt het aantal jaren aangeduid, waarin hij prdikant was in Kimswerd. Vermoedelijk is de avondmaalsbeker, die wellicht als drinkbeker in het bezit van het echtpaar Lollides was geweest, na de dood van de predikant aan de kerk geschonken.
(bron: Fries Goud en Zilver, Gorredijk 2015, dl 2, p. 286)

Bruikleen Nederlands-Hervormde gemeente Kimswerd.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Zilveren avondmaalsbeker, door Lolle Jeltes, 1644
Objectnummer
004757
Objectcategorie
Avondmaalskelken
Vervaardiging
Vervaardiger
Lolle Jeltes
Datering
1644
Meer informatieMinder informatie