Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Portret, silhouetportret, van Pieter Freerks Fontein , circa 1782

onbekend

invnr 002488-9: Pieter Freerks (Rooie Pieter) Fontein (geb Harlingen 9 februari 1761, overl Sexbierum 6 juni 1826), afgebeeld ten halve lijve naar rechts, met batterijpruik, silhouetportret circa 1782.

Geschilderd silhouet, in ovalen houten lijstje, met op achterzijde opschrift over levensjaren.

Pieter Freerks Fontein, bijgenaamd Rooie Pieter, was een vurig patriot en nam deel aan de Franeker rebellie in augustus en september 1787. Nadien verbleef hij buitenlands. Van 1790 tot 1794 op Loy bij Oldenburg en in 1795 te Kampen. Tevens verbleef hij korte tijd te St. Omer en Elberfeld. In juni 1795 ontsloeg hij de gehele Harlinger vroedschap. In 1797 woonde hij enige tijd in Groningen. In dat jaar kocht hij Eelsmastate, een fraai buitengoed van 50 bunder onder Sexbierum, van Rein Smit. Hij was 30 november 1782 te Franeker getrouwd met zijn achternicht Trijntje Dirks Fontein. De familiebanden werden door dit huwelijk niet versterkt. Hij was gebrouilleerd met zijn eigen familie en met die van zijn vrouw. Door zijn vader was hij onterfd. Hijzelf liet aan zijn kinderen evenmin vermogen na. (Bron: Schutte, Het doopsgzinde geslacht Oosterbaan, p. 98-99).
Hij was van beroep: assessor Landdrostambt en Departementaal Bestuur van Friesland, representant van Friesland, conseil van de prefectuur (sous-pre-fect), ontvanger in- en uitgaande rechten en accijnzen te Sexbierum.

De dopen van hun 9 kinderen werden ingeschreven in de registers van de Doopsgezinde Gemeente Franeker.
1. Dirk Fontein (geb Franeker 6 mei 1785)
2. Rijkje Fontein (geb Franeker 21 november 1786)
3. Frederik George Fontein (geb Loye bij Oldenburg 11 december 1790)
4. Jan Fontein (geb Loye bij Oldenburg 4 januari 1792)
5. Reinhart Fontein (geb Loye bij Oldenburg 11 maart 1793)
6. Margaretha Alida Fontein (geb Franeker 9 maart 1795)
7. Auck Dina Fontein (geb Groningen 13 juni 1797)
8. Henrietta Catharina Fontein (geb Sexbierum 15 oktober 1798)
9. Christina Elisabeth Fontein (geb Sexbierum 3 september 1800)

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Portret, silhouetportret, van Pieter Freerks Fontein , circa 1782
Objectnummer
002488-9
Objectcategorie
Portretten
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1782 - 1785
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema