Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Silhouetten van AafkeTjallingii (1751-1811) en vier van haar vijf kinderen, circa 1795

onbekend

Vijf silhouetten, geknipt uit zwart papier (invnrs 002488-1 t/m 002488-5)
1. Aafke Tjallingii (1751-1811) [gehuwd Harlingen 16 januari 1780 met Jan Freerks Fontein (1747-1817) koopman en zoutzieder te Harlingen],
en vier van haar vijf kinderen:
2. Freerk Fontein (1786-1834),
3. Tjalling Fontein (1789-1816),
4. Eva Fontein (1791-1841),
5. Catharina Fontein (1793-1840).

002488: Bijbehorend gevouwen blad papier met daarop geschreven de namen en levensjaren van de personen. Het silhouet van Jan Fontein ontbreekt.

Genealogische aantekening, opschrift, pen in bruin: "Silhouetten van / Jan Fontein geboren 18 febr 1747-overl 17 febr 1817 / Aafke Tjallingii [geb] 16 april 1751-[overl] 9 Dec 1811 / en 4 hunne kinderen
Freerk Fontein [geb] 23 Sept 1786-overl 25 Dec 1834
Tjalling Fontein [geb] 8 Mei 1789-overl 13 Jan 1816
Eva Fontein [geb] 10 Maart 1791-overl 4 Juli 1841
Catharina Fontein [geb] 18 Maart 1793-overl 11 Mei 1840
terwijl er geen silhouet schijnt te wezen van hunne dochter Margaretha [Fontein] geb 1 Dec 1780-overl 20 Nov 1825."
[zie voor Margaretha Fontein, invnr 002488-6]

Jan Freerks Fontein, zoon van Freerk Dirks Fontein en Yfke Jans Scheltema, trouwde te Harlingen 16 januari 1780 Aafke Tjallingii, dochter van Tjalling Pieters en Grietje Fransen.
Uit dit huwelijk behalve 1 jonggestorven dochter:
Kinderen:
1. Margaretha Fontein, geboren Harlingen 1 december 1780, overl Harlingen 20 november 1825, trouwt Harlingen 26 augustus 1804 Mr. Wybo Tuinhout, geboren Franeker 14 november 1779, secretaris van Baarderadeel, vrederechter kanton Hindeloopen te Workum, overl. Workum 30 juli 1819, zoon van Mr. Hayo en Jacomina Rosette Geertruida van Rossum: kind: a. Jan Fontein Tuinhout (R.E.K.), geboren Workum 15 maart 1817, lid firma J. Fontein Tuinhout & Co., steenfabrikanten te Harlingen, lid Prov. Staten van Friesland, lid gemeenteraad van Harlingen, overl Arnhem 13 april 1885, trouwt 1e Harlingen 28 februari 1843 Rinske Fontein, trouwt 2e Harlingen 17 april 1863 Marguerite Louise Regine van Haeften.
2. Freerk, volgt Vbba.
3. Tjalling, volgt Vbbb.
4. Eva Fontein, geboren Harlingen 10 maart 1791, overl Harlingen 4 juli 1841, trouwt Harlingen 24 september 1823 Simon Stijl Hingst (ook: Hingst Stijl), geboren Harlingen 8 mei 1780, azijnfabrikant en bontfabrikant te Harlingen, overl Harlingen 5 april 1834, zoon van Sijbrand Hingst en Elisabeth Stijl.
5. Catharina Fontein, geboren Harlingen 18 maart 1793, overl Harlingen 11 mei 1840, trouwt Harlingen 18 november 1819 Dr. Pieter Feijtama Tjallingii, geboren Harlingen 3 januari 1792, med., chir. et art. obst. dr., arts te Harlingen, overl Harlingen 12 december 1827, zoon van Frans Tjallings Tjallingii en Catharina Feijtama.

Vbba: Freerk Fontein, geboren Harlingen 23 september 1786, koopman en zoutzieder te Harlingen., overl Harlingen 25 december 1834, trouwt Harlingen 18 november 1819 Ingena Hannema, geboren Harlingen 18 november 1788, overl Harlingen 8 maart 1843, dochter van Jacobus en Rinske Dreijer en weduwe van Gooytje Dirks Fontein.
Uit dit huwelijk behalve 2 jonggestorven kinderen:
- Rinske Fontein, geboren Harlingen 16 februari 1821, overl Harlingen 6 november 1860, trouwt Harlingen 28 februari 1843 Jan Fontein Tuinhout, hij hertrouwt Harlingen 17 april 1863 Marguerite Louise Regine van Haeften.
- Jan Freerk Fontein, geboren Harlingen 21 december 1822, koopman en zoutzieder, lid firma Jan Fontein Harlingen, wethouder van Harlingen, overl Wiesbaden 7 november 1886, trouwt 1e Harlingen 26 mei 1847 Antje Harmens, geboren Medemblik 25 maart 1825, overl Harlingen 4 april 1853, dochter van Hein en Antje Kaper; trouwt 2e Brummen 14 mei 1855 Adriana Sophia de Vree, geboren Doesburg 3 mei 1827, overl Haarlem 10 februari 1899, dochter van Willem Adriaan Constantijn en Margaretha Cornelia de Joncheere.
- Aafke Ingena Fontein, geboren Harlingen 1 juni 1825, overl Delft 4 februari 1890, trouwt 1e Harlingen 10 augustus 1849 Dr. Jan Post, geboren Vlaardingen 21 juni 1817, med. dr., arts te Arnhem, overl Arnhem 1 mei 1855, zoon van Dirk en Petronella Margaretha de Ridder; trouwt 2e Harlingen 25 maart 1859 Hendrik Pieter van der Mandele, geboren Delft 19 maart 1815, tabakskoper te Amsterdam, kassier en commissionair in effecten te Delft, hoogheemraad van Delfland, overl Delft 7 september 1884, zoon van Willem Hendrik en Elizabeth Rijfsnijder en weduwenaar van Henrietta Johanna Rijfsnijder.

Vbbb: Mr. Tjalling Fontein, geboren Harlingen 8 mei 1789, advocaat te Leeuwarden, overl Leeuwarden 13 januari 1816, trouwt Leeuwarden 19 mei 1815 Saske Brouwer, geboren Leeuwarden 27 september 1795, overl Haarlem 14 oktober 1823, dochter van Ds. Jan en Janna Geertrui IJsbrandi, zij hertrouwt Leeuwarden 6 november 1822 Willem van der Vlugt.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Silhouetten van AafkeTjallingii (1751-1811) en vier van haar vijf kinderen, circa 1795
Objectnummer
002488
Objectcategorie
Silhouetten
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema