Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Brief van Wybo Jacobs Hanekuijk (1750-1830) aan de president Diaken van de Doopsgezinde Gemeente te Harlingen betreffende de schenking van avondmaalszilver, 30 september 1863

Wybo Jacobs Hanekuijk

Ingelijste brief van Wybo Jacobs Hanekuijk (1750-1830) aan de president Diaken van de Doopsgezinde Gemeente te Harlingen betreffende de schenking van avondmaalszilver, 30 september 1863.
Tekst van de brief:
Harlingen 30 september 1863. Den Heer President Diaken van de Doopsgezinde Gemeente te Harlingen.
Weledel Heer, Gaarne voldoende aan het ons door onze waarde Moeder en Behuwdmoeder mevrouw Elizabeth Jacobus Hannema, Weduwe van den Weldedelgestrenten Heer mr. Jacob Hanekuijk alhier, te kennen gegeven verlangen om na haren dood als aandenken aan Haar Ed[ele], aan de Doopsgezinde Gemeente alhier ten geschenke te geven eenige zilveren kannen en bekers, ten dienste van het Heilig Avondmaal, hebben wij de eer U hier nevens aan te bieden eene mahohijhouten kist, inhoudende vier zilveren kannen en twaalf zilveren bekers. Met de meeste hoogachting hebben wij de eer te zijn, Weledel Heer, U HEd.H. Dienaren, (getekend) W.J. Hanekuijk; G.H.C. Hanekuijk van Harlingen; P.M. Hanekuijk; R.J. Hanekuijk.

Bruikleen Doopsgezinde gemeente Harlingen.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Brief van Wybo Jacobs Hanekuijk (1750-1830) aan de president Diaken van de Doopsgezinde Gemeente te Harlingen betreffende de schenking van avondmaalszilver, 30 september 1863
Objectnummer
002033
Objectcategorie
Brief
Vervaardiging
Vervaardiger
Wybo Jacobs Hanekuijk
Datering
1863
Meer informatieMinder informatie