Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Brandende schepen bij Algiers 27 augustus 1816, door Nicolaas Baur 1817

Nicolaas Baur

Olieverschildering op paneel, voorstellende het bombardement op Algiers op 27 augustus 1816, door Nicolaas Baur 1817.
Tegen een donkere hemel (nacht) steken schepen met zeilen met gaten er in af tegen een brandende stad (Algiers).
Op de achtergrond enorme rookwolken waartussen in stil water diverse schepen, waarvan enkele in brand waardoor de lucht feloranje oplicht.Op de voorgrond ondermeer een grote oorlogsbodem met kapotgeschoten zeilen.

De achterzijde van het paneel bevat een etiket van de voormalige eigenaar met negentiende-eeuws opschrift: "Luitenant Slinkers, Trompstraat 186, Den Haag". Deze Johannes Jacobus Petrus Slinksers werd op 2 november 1855 te Breda geboren. Op 27 augustus 1874 werd hij benoemd tot cadet van de Koninklijke Militaire Academie voor het wapen der Artillerei. Hij woonde slechts kort in de Trompstraat te Den Haag.

Van dit schilderij zijn twee kleinere versies op paneel (invnrs 28 en 29). De voorstelling op het schilderij is vrijwiel identiek aan het paneel met inventarisnummer 29.

Het onderwerp is mogelijk geschilderd als aandenken voor vice-admiraal Jacob Adriaan van der Straten, die deze zeeslag op 27 augustus 1816 meemaakte als kolonel op de ' Frederica Sophia Wilhelmina'.
De Bombardementen op Algiers vonden plaats op 27 augustus 1816. Een Engels-Nederlandse vloot onder leiding van admiraal Lord Exmouth bombardeerde schepen en de verdedigingswerken van de haven van Algiers. Viceadmiraal Van de Capellen voerde het commando over de Nederlandse schepen. Andere Nederlandse deelnemers waren de adelborsten Frederik Jöhr en A.C. van Braam Houckgeest. Hoewel er meerdere keren acties werden ondernomen door verscheidene Europese en Amerikaanse marines om de Barbarijse piraterij tegen Europa door de Barbarijse staten de kop in te drukken, was de specifieke opdracht de christelijke slaven te bevrijden en het tot slaaf maken van Europeanen te stoppen. In dat opzicht was de actie deels een succes, omdat de Dey van Algiers duizend slaven liet gaan na het bombardement en een verdrag tegen de slavernij van Europeanen tekende. Het einde van de slavernij was echter van korte duur.

Jacob Adriaan van der Straten trouwde te Harlingen in 1804 met Margaretha Fontein. Ze woonden in Harlingen op Noordijs 15 (daarom nu 'Het Admiraels Huys' genoemd). Hun dubbele grafsteen met familiewapen bevindt zich op de Algemene Begraafplaats te Harlingen (vak H, a6). De twee paneeltjes invnrs 28 en 29 zijn na het overlijden van Margaretha Fontein in het bezit geweest van diverse afstammelingen van haar broer Freek Fontein, totdat mej. B.E. Harmens uit Heemstede ze in 1955 aan de gemeente Harlingen heeft geschonken en ze daarna in 1957 aan de collectie van Het Hannemahuis werden toegevoegd.

Lit.: J.C. Mollema, ' Geschiedenis van Nederland ter Zee', deel 4, Amsterdam 1942.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Brandende schepen bij Algiers 27 augustus 1816, door Nicolaas Baur 1817
Objectnummer
001790
Objectcategorie
Olieverfschildering
Materialen
olieverf, paneel
Vervaardiging
Vervaardiger
Nicolaas Baur
Datering
1818
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema