Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Riviergezicht met geiten en schapen, door Nicolaas Baur 1802

Nicolaas Baur

Behangselschildering, olieverf op doek, door Nicolaas Baur 1802.
Riviergezicht met rechts hoge rotsen en een kasteel, op de voorgrond twee geiten en een schaap, op de weg een herder die drie koeien en vier schapen voortdrijft. Op het spiegelgladde water varen enkele bootjes en aan de horizon is ahcter de bergen het oranje licht te zien van de avondzon. Dit schilderij is gemaakt als schoorsteenstuk.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder: N. Baur fecit 1802.

Het behangsel is afkomstig van Noordijs 11 te Harlingen (woonhuis van wijlen mevr wed Jetske Edema-Popta (19 mei 1844- 5 februari 1934)) en werd op 30 april 1934 aan het Gemeente-Museum van Harlingen geschonken door de liquidateuren van het Collegie 'Zeemans Voorzorg'.

In 1744 was Sybrand Feytama eigenaar van Noordijs 11, in 1810 waren koopman zoutzieder eigenaar gleibakkerij Frans Tjallingii x Catharina Feytama, eigenaar van Noordijs 11. Waarschijnlijk hebben Frans Tjallingii en Catharina Feytama aan Nicolaas Baur opdracht gegeven voor de behangschilderingen op Noordijs 11. In 1832 was het huis eigendom van Sybrand Tjallingii en Riekje Fontein , daarna van Catharina Tjallingii (1818-1908), de weduwe van genees- en vroedmeester Sicco Popta (1815-1844), tussen 1920-1934 het huis van hun dochter Jetske Popta, weduwe van Jacob Edema. Na de dood van Jetske Edema-Popta op 5 februari 1934, schonken de liquidateuren van het Collegie Zeemansvoorzorg de schilderijen op 30 april 1934 aan de gemeente Harlingen voor het gemeentemuseum.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Riviergezicht met geiten en schapen, door Nicolaas Baur 1802
Objectnummer
001619
Objectcategorie
Behangselschilderingen
Materialen
olieverf, doek
Vervaardiging
Vervaardiger
Nicolaas Baur
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema