Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Handschrift, notities over allerlei soorten verven die voor een tegelbakkerij nodig zijn, geschreven door P. Sybeda, medisch doctor en gleibakker, 1700-1712

P. Sybeda

Handschrift in perkamenten omslag met leren touwtje, notities van med dr P. Sybeda, tegelbakker, 63 pagina's, 1700-1712. Op binnenkant omslag, in pen in zwart: "Eigendom van J. van Hulst Harlingen".
Omvang: 161 pagina's.
Titelblad: "Een Boekien, waar in geschreven sijn, alle soorten van Verwen, welke tot een Gleybakkerij nodig sijn, te gebruyken, en de manier hoe men deselve moet praepareren. Hier nevens gaat een onderwijs van de aarde te waschen, de steentjes behoorlijk te drogen, Boogsteen te maken en meer andere dingen , tot dit handtwerk nodig, om te weeten. Anno 1712. 1 maart, P. Sijbeda med: doctor en tegelbakker"
pag. 1: Hier volgen eerstelijk eenige witten bij mijn Vader Theunis Clasen saliger Anno 1672 gepraepareert, alsmeede van andere tegelbakkers en ook in vervolg die van mijn moeder saliger, als mede soo ik self de selve van tijd tot tijd gepraepareerdt, of soo geseidt, geacoordeerdt heb. [...] (volgen recepten voor witten).

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Handschrift, notities over allerlei soorten verven die voor een tegelbakkerij nodig zijn, geschreven door P. Sybeda, medisch doctor en gleibakker, 1700-1712
Objectnummer
000872
Objectcategorie
Aantekeningen
Materialen
papier, Perkament
Vervaardiging
Vervaardiger
P. Sybeda
Datering
1712
Meer informatieMinder informatie
Komt voor in deze collecties