Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Aantekeningen over de gleibakkerij van Sybeda, Joh. Spannenburg, J. Tjallingii, Laas T. Spannenburg, Jan L. vd Veen, en prijzen van steen- en schotelgoed, 1740-1806. Eenige aantekeningen van de Gleijbakkerij 1794 / Prijsboekje van Steen en Schotelgoed 1794

onbekend

Handschrift, 1 katern, bestaande uit 44 pagina's, beschreven in pen in bruin met aantekeningen uit de periode 1794-1806. Het omslag is met rood, geel, blauw bedrukt met verticale banen, afwisselend strepen, en stippen met een floraal motief (olijf of knop met blaadjes).
Titel op ene kant "Eenige aantekeningen van de Gleijbakkerij 1794. Titel op andere kant: "Prijsboekje van Steen en Schotelgoed 1794" met genummerde foliobladen fol 1 t/m 4..
Handschrift met lonen van de steenmakers, pottenbakkers, draaier, schilders. Notities, aantekeningen, bedrijfs- en ervaringsgegevens, zoals recepten voor kleuren, het bouwen van een nieuwe oven etc., adressen van leveranciers in mineralen [saffir (safier) of blauw, geel, lood), lijst van steenkopers te Amsterdam, Embden, Delfzijl, Sneek, Dokkum, Leeuwarden, Gouda, Purmerend, Uitzhuizum, Middelstum, Oberaum, Pietersburen, Scheemda, Warnsmum, Winschoten, Gergum, Rotterdam, Delft, Grietzijl, Spetzerfehn, Lübeck.
Recepten overgenomen uit de Hoogd[uitse] Encyclopedie, voor glazuur.
2 pagina's zijn uitgesneden, ontbreken.
Onderaan pag. 1 (het titelblad "Eenige aantekeningen van de Gleijbakkerij 1794") in pen in zwart: "Eigendom van J. van Hulst Harlingen".
pag. 6: "In 1740 heeft Sybeda 2/3 parten van der Gleybakkerij, met alle gereedschappen daar onder begrepen, van zijn Zusters overgenomen, tot f 2635-10 en hier bij zijn eijgen 1/3 part 1317-15 gerekend, bedragende toen totaal f 3953-5. In 1750 is gemelde fabricq aan Joh: Spannenburg verhuurd voor 's jaars 350 gld. Vervolgens heeft Spannenburg deselve gekogt en vergroot met er een geheel nieuw werk aan te bouwen en is toen bij zijn tijd zo voordelig geweest, dat er hem is voor geboden f 16.000-:-:/ [...] toen aan zijn schoonzoon J. Tjallingii aan wien nog is geboden f 7000-:-:/ dog door deselve verwaarloosd, is in 1794 publicq verkocht en door mijn swager Laas T. Spannenburg gekogt ad 1750 Goudgld, welke de helft aan mee heeft afgestaan en wij dus deselve in comp: drijven. Jan L. vd Veen.".
pag. 19: "1806 Een nieuwe oven in het oud werk laten maken, kost f 2000:-:-. en de witmolen laten gereed maken om agter dese nieuwe oven te plaatsen, dog om de aanhoudende oorlog het debet merkelijk vermindert, heb de molen laten leggen, en de oven maar twee of 3 maal ingebakken. 1808: uit noodzaak van geen zout te mogen gebruiken, in de fabriek, en bij toeval eene zoort van weedasch opgedaan, heb daarmede gebakt zonder zout en potasch, zie zulks meden in het oud boekje op pag: 52."

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Aantekeningen over de gleibakkerij van Sybeda, Joh. Spannenburg, J. Tjallingii, Laas T. Spannenburg, Jan L. vd Veen, en prijzen van steen- en schotelgoed, 1740-1806. Eenige aantekeningen van de Gleijbakkerij 1794 / Prijsboekje van Steen en Schotelgoed 1794
Objectnummer
000871
Objectcategorie
Aantekeningen
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1794 - 1804
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema