Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Scheepsportret tweemast brik de ‘Astrea’ van Amsterdam, kapitein Sikke IJsbrands Parma, door Dirk Anton Teupken 1834

Dirk Anton Teupken

Waterverfschildering (gouache), scheepsportret van de tweemast brik ‘Astrea’ van kapitein Sikke IJsbrands Parma (Workum 1785-Amsterdam 1846), van twee zijden te zien; voer in de periode 1830-1840 voor de Amsterdamse reder C. Brandligt. De ‘Astrea’ met een tonnage 220 werd in 1808 gebouwd in Kiel (Duitsland).
Sikke IJsbrands Parma was schipper te Workum en koopvaardijkapitein om de West.
In Tresoar (Leeuwarden) wordt het logboek van een reis van de brik Astrea onder gezagvooerderschap van Sikke IJsbrands Parma bewaard. De reis ging van Vlissingen via Rio de Janeiro (Brazilie) naar Batavia (Ned. Oost Indie) en terug via Kaapstad (Zuid-Afrika) over de periode 26 september 1832-6 april 1834. Sikke IJsbrands zoon Oepke Sikkes Parma trad in zijn voetsporen en werd eveneens koopvaardijkapitein om de West.

De familie Parma kent diverse zeevarenden. Van twee van hen zijn scheepsjournaals uit de eerste helft van de 19e eeuw bewaard gebleven en deze vormen de kern van een in eigen beheer uitgebrachte boekje: S. Parma, "De personen die vermeld worden in de scheepsjournaals (1818-1840) van stuurmankapitein Sikke IJsbrands Parma (1785-1846) en zijn zoon ligtmatroosleerling IJsbrand Sikkes Parma (1825-1847)", Hilversum, 2000. 79 blz., bijl. (PParma). Adres van de samensteller: Loosdrechtseweg 88, 1215 KA Hilversum. Het gaat om vader Sikke IJsbrands Parma (1785-1846) en zoon IJsbrand Sikkes Parma (1825-1847), die in de periode 1818 tot 1840 zo'n zeven reizen naar Europese havens, naar Nederlands-Indie en naar Suriname maakten. Zij hielden hiervan scheepsjournaals bij die in deze publicatie worden besproken. Korte biografische inleidingen gaan hieraan vooraf. Voor genealogen zijn verder in het bijzonder interessant de korte biografische notities van circa 270 personen die in deze journaals worden genoemd. Daarnaast zijn er overzichten van de Nederlandse schepen en de loodsen die in deze verslagen vermeld worden.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Scheepsportret tweemast brik de ‘Astrea’ van Amsterdam, kapitein Sikke IJsbrands Parma, door Dirk Anton Teupken 1834
Objectnummer
000821
Objectcategorie
Waterverfschildering
Materialen
gouache (waterverf), papier
Vervaardiging
Vervaardiger
Dirk Anton Teupken
Datering
1834
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema