Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Portret van patriot mr Hayo Tuinhout (1757-1811), Advocaat, voorzitter der Staten van Friesland in mei 1795, commies-generaal van de convooien en licenten te Harlingen, toegeschreven aan Taco Pieters Scheltema, 1799

Taco Pieters Scheltema

Portret van patriot mr Hayo Tuinhout (Sneek 1757-Minnertsga 1811), commies-generaal van de convooien en licenten (belastingbeambte) te Harlingen. Hayo Tuinhout is afgebeeld met gepoederd haar, witte halsdoek en jabot, donkere rokjas. Borststuk, hoofd naar rechts, lichaam naar rechts, aanziend. Pendant van Jacomina Rosette Geertruida van Rossum, invnr 000711b en Wybo Tuinhout invnr 000711c. Ovaal schilderij met vergulde lijst.

Hayo Tuinhout nam deel aan de opstand van de patriotten onder leiding van Coert Lambertus van Beijma. In 1787 werd hij burgemeester van Franeker, maar hij moest naar Frankrijk vluchten toen de Pruisische troepen Friesland bezetten. Pas in 1795 keerde hij naar Friesland terug. Hayo trouwde in april 1779 met Jacomina Rosette Geertruida van Rossum. Het huwelijk was een ‘moetje’, want in november werd hun zoon Wybo geboren. Jacomina was geboren in 1759 en overleed in Duinkerken op 1 november 1793. In 1799 trouwde Hayo Tuinhout met Rijkje Lambsma. Hij overleed op de boerderij Groot-Lammema te Minnertsga (in bezit van de familie Lambsma). Zoon mr Wybo Tuinhout (1779-1819) werd secretaris van Baarderadeel en vrederechter in het kanton Hindeloopen te Workum en trouwde in 1804 met de Harlingse Margaretha Fontein (1780-1825).

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Portret van patriot mr Hayo Tuinhout (1757-1811), Advocaat, voorzitter der Staten van Friesland in mei 1795, commies-generaal van de convooien en licenten te Harlingen, toegeschreven aan Taco Pieters Scheltema, 1799
Objectnummer
000711a
Materialen
olieverf, doek
Vervaardiging
Vervaardiger
Taco Pieters Scheltema
Datering
1799-01-01 - 1799-12-31
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema