Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Album met foto’s en handtekeningen van de Officieren van de Schutterij van Harlingen 1902

Simon Vestdijk sr

Album met bordeauxrode kaft, foto van het beeld van een Romeinse krijger op een zuil en foto's van de officieren van de schutterij die het beeld hebben aangeboden aan S. Hannema Lzn. ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als officier, 6 december 1902.
Het album is samengesteld door Simon Vestdijk sr, op de laatste bladzij gesigneerd: "S.Vestdijk, Fecit".
De bladen zijn versierd met getekende bloemetjes, klaverblaadjes etc.
Blad 1: het titelblad: "Huldeblijk den HoogEdelGestrengen Heer S. Hannema Lzn. Majoor-commandant der d.d. Schutterij te Harlingen aangeboden door Auditeur, Officieren en Oud-Officieren op zijn 25-jarig Jubilé als Officier 6 December 1902."
Blad 2: beeld van een Romeinse krijger op een zuil.
Blad 3: handtekeningen D. Fontein Hzn, P.A. Nieuwenhuis, K.H. Rombouts, foto van het muziekkorps op straat.
Blad 4: portretfoto's van D. Fontein Hzn, P.A. Nieuwenhuijs, K.H. Rombouts.
Blad 5: foto van het muziekcorps van de schutterij op straat en handtekeningen Jan van Hulst Szn kapt, G. Posthumus, TJ Hoekstra, J.N.W. Backer Overbeek, S. Vestdijk.
Blad 6: portretfoto's van Jan van Hulst Szn, G. Posthums, T.J. Hoekstra, J.N.W. Overbeek, S. Vestdijk.
Blad 7: foto van de schutterij op de Grote Bredeplaats, met handtekeningen D. Harmens, Jac. Fontein, K.J. Meinesz, Nic. Simonsz, T.G. van Slooten.
Blad 8: 5 portretfoto's van D. Harmens, Jac. fontein, KJ Meinesz, N. Simonsz, T.G. van Slooten.
Blad 9: foto van de schutterij op de Grote Bredeplaats, met handtekeningen van Grotendorst officier van gezondheid 2e klasse (arts), Sybr. Fontein, K.E. Hoekstra, mr A.S. Miedema, J.H. van Sloterdijk.
Blad 10: 5 portretfoto's van Grotendorst officier van gezondheid 2e klasse (arts), Sybr. Fontein, K.E. Hoekstra, mr A.S. Miedema, J.H. van Sloterdijk.
Blad 11: foto van de schutterij en muziekkorps op Grote Bredeplaats en handtekeningen van P.D. Fontein, O.J. Faber, R. Schurink (arts), M. Gorlings, A.W. Harmens.
Blad 12: 5 portretfoto's van P.D. Fontein, O.J. Faber, R. Schurink (arts), M. Gorlings, A.W. Harmens.
Blad 13: S. Vestdijk, Fecit.

(behoort bij inv.nr. 000403).

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Album met foto’s en handtekeningen van de Officieren van de Schutterij van Harlingen 1902
Objectnummer
000404
Objectcategorie
Fotoalbum
Materialen
leer, fotopapier, karton
Vervaardiging
Vervaardiger
Simon Vestdijk sr
Datering
1902
Meer informatieMinder informatie