Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Kaart van de gemeente Harlingen, 1867.

Kaart van de gemeente Harlingen met de gemeentegrens in kleur aangegeven (waterverf) met gemeente Barradeel, de spoorweg Harlingen-Leeuwarden, de Stratwegen naar Franeker, Makkum, Bolsward, Sexbierum, de stadsplattegrond van Harlingen, 1867, uit de Gemeente-atlas van Nederland. Noorden boven, linksboven buiten kader: Provincie Friesland, rechtsboven buiten kader: Gemeente Harlingen. Linksboven noord-zuid as, linksonder verklaring der tekens, rechtsonder schaalstok in Nederlandse Ellen schaal 1:15.000. Middenonder buiten kader: 101 bunders, 10.000 Inwoners. geheel linksonder 1867, geheel rechtsonder: Uitgave van Hugo Suringa te Leeuwarden. Gemeentekaartje afkomstig uit de Gemeente-atlas van Nederland. De gemeentegrens is aangegeven in kleur. Namen en functies van gebouwen: vuurtoren, Westerkerk, Havenpoort (abusievelijk op de verkeerde plaats aangegeven), Zuiderhaven, Creosoteerfabriek, Houtmolen, Aschbelt, Plateelbakkerij, Houtland, Houtzaagmolen, Stenen Man, Stoommolen, Beweegbare brug, Zuiderpoort, Groote Kerk, Gasfabriek, Kerkpoort, Franekerpoortje, Grattingaburen, Franekerpoort, Vijver, Begraafplaats, Noorderpoort, Lange Lijnbaan, Noorderhaven Stadhuis.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Kaart van de gemeente Harlingen, 1867.
Objectnummer
000329
Objectcategorie
Plattegrond (kaart)
Materialen
papier, waterverf
Vervaardiging
Vervaardiger
Datering
1865 - 1867
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema